90. Yıla görkemli kutlama

Paylaş:

Ankara Tabip Odası 90. Yıla girdiği 2020 yılını  “Etibba Odalarından Tabip Odasına 90. Yıl ” kokteyli ile karşıladı

Hekim Postası

Mülkiyeliler Birliği Kültür Merkezi’nde 27 Aralık Cuma günü düzenlenen kokteyle, ATO yönetiminde ve seçili kurullarda görev almış üyelerle birlikte, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV), İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, çeşitli illerin tabip odası başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kokteylin açılış konuşması ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut tarafından yapıldı. ATO’da bugüne kadar görev alan başkan, genel sekreter ve yönetim kurulu üyelerine, “iyi hekimlik” değerlerine sahip çıkan tüm hekimlere teşekkür ederek söze başlayan Dr. Vedat Bulut, “İyisiyle kötüsüyle pek çok hatıra var. Geçmişe dönüp bakınca bize kötülük yapanları, Merkez Konseyimizi yaftalayanları, meslektaşlarımızı KHK’larla işlerinden aşlarından edenleri unutmayacağız. İhraç edilen meslektaşlarımız geri dönünceye kadar hukuki mücadelemiz sürecek.” dedi.

İyi gelişmelerin ve kazanımların olduğuna da dikkat çeken Dr. Vedat Bulut, hekimlerin işe dönüş kararlarında, şehir hastaneleri ile
ilgili karar değişikliklerinde, sağlık politikaları alanında kimi düzenlemelerde etkili olduklarını belirtti. 2020 yılı için mücadeleyi hep birlikte büyüteceklerini söyleyen Dr. Vedat Bulut, katılımcıları selamlayarak sözlerini tamamladı.

90. yıl belgeseli izlendi

 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut’un konuşmasınınardından “Etibba Odalarından Tabip Odasına 90. Yıl” belgeselinin gösterimi için Dr. Muharrem Baytemür kürsüye çıktı. ATO Basın Bürosunun da katkılarıyla hazırlanan, “Etibba Odalarından Tabip Odasına” belgeselinin henüz tamamlanmamışbir çalışma olduğunu söyleyen Dr. Muharrem Baytemür, ATO arşivlerine dair kısa bir bilgi verdi. Belgeselin hazırlığında arşiv araştırmalarının devam ettiğini belirten Dr. Muharrem Baytemür’ün konuşmasının ardından gösterime geçildi.

Belgesel gösteriminden sonra kürsüye ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç çıktı. Hekimleri, tıp öğrencilerini, sendika ve siyasi parti temsilcilerini, insan hakları savunucularını selamlayan Dr. Karakoç, kokteyle katılamayan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ve CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal’ın tebrik mesajlarını okudu. Tabip Örgütlerinin 6023 sayılı TTB Kanunu’na istinaden kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olduğuna dikkat çeken Dr. Ali Karakoç, “temel görevlerinin halkın sağlık hakkını korumak, meslektaşlarının özlük haklarını korumak ve iyileştirmek, demokratik, eşit, barışçıl bir ortamda sağlıklı yaşamak için mücadele etmek” olduğunu söyledi.

Meslek etiğine sahip çıkan muhabirlere plaketleri takdim edildi

Son dönemde basın kurumları üzerindeki sansürün arttığını, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını belirten Dr. Karakoç, bu dönemde tüm engellemelere rağmen meslek etiğine sahip çıkan, sağlık alanında objektif habercilikten taviz vermeyen yazılı ve görsel basın temsilcilerine teşekkür etti. Dr. Ali Karakoç’un konuşmasının ardından halkın haber alma hakkına sahip çıkan basın temsilcilerinin plaket törenine geçildi.