Asistan hekimin hakları var

Paylaş:

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyeleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan asistan hekimler ile bir araya geldi. Hastane ziyaretlerinde Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonunun hazırladığı “Haklarımız Var “ broşürü  Ankara’daki pek çok fakülte ve eğitim araştırma hastanesindeki asistan hekimlere dağıtıldı.  

Komisyon üyeleri yaptıkları ziyaretlerde asistan hekimlerle sohbet edip şikayetlerini dinleme fırsatı yakaladı.

Yapılan ziyarette asistanlar günaşırı nöbetler, eğitim konusundaki eksiklikler, fazla mesai ve fazla mesainin ücretlendirilmemesi, yayın yapma ve tez yazımı konularında hocalarından yeterli desteği görememe, yanlarında uzman hekim olmaksızın polikliniklerde çok sayıda hastaya bakma, döner sermayelerin yatmaması, mobbing, şiddete karşı kendini yalnız hissetme gibi sorunlarını komisyon üyeleri ile paylaştılar.