Asistan hekimler, insanca koşullar altında çalışıp, nitelikli bilimsel bir eğitim talep ediyor!

Asistan hekimlerin yıllardır dillendirdiği ve çözüm beklediği sorunlara TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kolu ile Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu tarafından yapılan basın açıklamasıyla dikkat çekildi.

26 Şubat Cuma günü yapılan basın toplantısına Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Haydar Can Dokuyan, Dr. Laleş Tunç, TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kolu ile Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyeleri Dr. Benan Koyuncu, Dr. Karer Yurttaş, Dr. Gözde Çeliksöz ve Dr. Işık Erol katıldı.

Asistan hekimlerin 36 saati bulan çalışma sürelerini eleştiren Dr. Laleş Tunç, yönetmeliklerin aksine hizmetin aksamaması gerekçesi ile adeta bir sömürü sistemi içinde çalıştıklarını vurguladı. Dr. Tunç asistan hekimlerin aylık 130 saati aşan nöbet ücretlerinin de mevzuata göre ödenmediğini kaydetti.  Dr. Tunç, nöbet sonrası izin kullanılması halinde  nöbet ücretlerinin ödenmediğini belirterek asistanlar  emeklerinin karşılığı olan ücret ile nöbet sonrası izin hakkı arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyorlar dedi.

Asistanlar adına nöbet sonrası izin ve nöbet ücretlerinin kesintiye uğramamasını talep eden Dr. Tunç bir diğer hayal kırıklığının da eğitim konusunda olduğunu belirtti. Dr. Tunç bu konudaki en büyük engeli performans sistemi ile artan iş yükünün asistan hekimler üzerinden karşılanmaya çalışılması olarak gösterdi. Dr. Tunç sözlerini  “Uykusuz 36 saate varan çalışma düzeni, öğle aralarına ve dinlenme zamanlarına sıkıştırılmış eğitim saatleri altında asistan hekimlerin nitelikli eğitim alması beklenemez” diye sürdürdü.

Dr. Tunç, hiyerarşik ilişkilerin mobbinge neden olabildiğine; bu durumun da mesleğinin henüz başında olan asistan hekimin motivasyonunu kırıp, onu yalnızlığa, çaresizliğe ittiği ve istifaya sürüklediğine dikkat çekti.  

Sayıları 30 bini bulan asistan hekimler adına yapılan ortak açıklamada pandemi mücadelesinde büyük bir özveri ile görev alan asistan hekimlerin artan iş yükü, ihmal edilen uzmanlık eğitimi, ücret adaletsizliği ve artan mobbing karşısında tükenme noktasına geldikleri duyuruldu. Açıklamada, asistan hekimlerin insanca koşullar altında çalışma, nitelikli bilimsel eğitime ulaşma talepleri bir kez daha yinelendi.