ATO Arşivinden

Mayıs 1977- TOB Bülteni

12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününde

1 Mayıs'ta Şehit Olan Leyla Altıparmak Yılın Hemşiresi Seçildi

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle bir açıklama yapan TÜS-DER Genel Başkanı Hasan Fehmi Mavi, büyük bir çoğunluğu TÜS-DER çatısı altında örgütlenen ülkemiz hemşirelerinin sorunlarını dile getirirken, 1 Mayıs’ta şehit olan Ankara Numune Hastanesi hemşirelerinden Leyla Altıparmak’ın TÜS-DER tarafından yılın hemşiresi seçildiğini söylemiştir.

TÜS-DER Genel Başkanı Hasan Fehmi Mavi’nin açıklaması özetle şöyledir:

Diğer sağlık personeli gibi, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklardan yoksun olan hemşireler; grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını almak, sorunlarını çözümlemek için TÜS-DER saflarında toplanmaya başladılar. Büyük bir çoğunluğu derneğimiz üyesi olan ülkemiz hemşireleri 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününde balo değil,  şu sorunlarına çözüm istemektedirler.

a) Ülkemiz hemşireleri yaptıkları hizmetin yetkisi ile donatılmadıklarından verimli çalışmaları açıkça engellenmektedir.

b) Hemşirelerin yetiştirildiği sağlık kolejlerinde ülkemiz gerçekleri ve gereksinmelerine göre eğitim uygulanmadığından hemşireler hizmetlerini istedikleri gibi yürütememektedirler.

c) Çalışan emekçi kadınlar içinde en çok işgüvenliğinden yoksun olanlar hemşirelerdir.

d) Sağlık işyerlerinin birçoğu sağlık yönünden hemşirelerin çalışma koşullarına uygun değildir.

e) Hemşireler çoğu yerde sekiz saatten fazla çalışmaktadırlar.

f) Nöbetler genellikle keyfi düzenlenmekte hemşireler mağdur edilmektedir.

g) Hemşirelerin tayin ve nakilleri branşları göz önüne alınmadan yapıldığından hemşire ile diğer sağlık personelinin kollektif çalışması engellenmektedir.

h) Hemşirelerin çocukları için hemen hiçbir sağlık işyerinde kreş ve çocuk emzirme odası yoktur.

I) Hemşireler çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda söz ve karar sahibi değildir.

Bu sorunlar çoğaltılabilir. Ülkemiz hemşireleri, sorunlarının çözümlerini; kötü koşullarda az ücretle çalışan, horlanan, ezilen kadınlarımızın sorunlarının çözümünden, sağlık personelinin sorunlarının çözümünden ve emekçi halkımızın sorunlarının çözümünden ayrı görmemektedirler.

Hemşireler ekonomik ve demokratik haklarını almak için TÜS-DER çatısı altında örgütlenmekte ve ileri demokrat bir düzen savaşımında işçi sınıfı saflarında yer almaktadırlar.

Bu amaçla; 1977 yılında savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için yüzlerce hemşire 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik-Dayanışma-Mücadele gününde 1 Mayıs alanında buluştular. Barış ve özgürlük özlemlerini güçlü sesleri ile haykırdılar. Bu görkemli gösteriden korkan; demokrasi ve insanca özgür bir yaşam düşmanı işbirlikçi tekelci sermayenin istemi üzerine CIA ve onun yerli kardeş örgütünün hazırladığı plan uyarınca ajanlar, faşistler 34 sınıf kardeşimizle birlikte hemşire Leyla Altıparmak’ı şehit ettiler.

Savaşsız, sömürüsüz bir dünya insanlarının sağlık içinde yaşadığı demokratik bir Türkiye için savaşım veren Leyla Altıparmak’ı derneğimiz TÜS-DER yılın hemşiresi seçmiştir.

Anısı tüm hemşirelere tüm sağlık personeline ışık tutacaktır.