ATO'dan Hekimlere Hukuki Destek Sürüyor

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu Aralık ayında 64, Ocak ayında 48 olmak üzere toplam 112 hekime hukuki destek sundu.

Hekim Postası

Aralık ve Ocak aylarında hukuki destek talebine yönelik başvuruların başında Sağlık Bakanlığı’nın 27 Ekim 2020 tarihli genelgesinden kaynaklı hekimlerin istifa, emeklilik, yıllık izin gibi temel hak ve kazanımlarına yönelik getirilen keyfi sınırlamaların yol açtığı mağduriyetler geldi. Bakanlığın, 19 Ocak 2021 tarihinde çıkardığı ek genelge kimi hakların kısmi olarak kullanımına olanak tanısa da, uygulamada bu hakların dahi kullanımında yaşanan sorunlar ve her durumda istifa hakkına yönelik kısıtlamanın devamı, çok sayıda hekimin yakınma ve bilgi istemi ile hukuk bürosuna başvurmasına sebep oldu.

Kamuda çalışan hekimler nezdinde tesis edilen ve Ocak ayı içinde artış gözlenen il dışı keyfi geçici görevlendirme işlemleri ile birlikte kullanım protokolü imzalamış kamu sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlere keyfi biçimde dayatılan “tip hizmet sözleşmesi” sorunu da öne çıkan başlıklar arasında geldi. 

ATO’nun şiddete karşı verdiği mücadele kapsamında Aralık ayında 1 ceza davasının duruşmasına girilerek gerekli beyan ve taleplerde bulunuldu. Ayrıca Aralık ve Ocak aylarında güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek kamuya ataması ve mesleklerini icra etmesi engellenen hekimlerin hukuk bürosunca takip edilen davalarında hekimlerin lehine sonuç alındı.

Özel sektörde çalışan hekimler özelinde ise; muayenehanesi olan hekimlerin kişisel verilerin korunmasına dair mevzuat kapsamındaki olası yükümlülüklerine yönelik başvuruları ve bilgi istemleri değerlendirildi. Pandemi sürecinden kaynaklı keyfi ücretsiz izin uygulamaları ile işverenler tarafından hak ettikleri ücret, prim ile işten ayrılıştan kaynaklı tazminatlarının ödenmemesi de hekimlerin hukuk bürosuna başvurma sebepleri arasında yer aldı.

"Akit TV" adlı bir ulusal televizyon kanalındaki tartışma programında dillendirilen ve özlük haklarını talep eden sağlık çalışanlarını “rüşvetçi” olarak tanımlayıp hedef alan haksız konuşmalar üzerine; Ocak ayında  ATO adına  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda bulunuldu ve sorumlu kişi hakkında adli soruşturmanın başlatılması sağlandı. Öte yandan aynı konuyla ilgili ATO adına RTÜK’e şikayet dilekçesi yazıldı.

Bu çalışmaların dışında Aralık ayında hukuk bürosu “Pandemi Döneminde ve Birinci Basamakta Sağlıkta Şiddet” başlıklı bir toplantıda yer alarak, konuyla ilgili hukuki sunum yaptı. Diğer yandan bu yıl ATO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı” kapsamında da iki çalışma grubuna katılarak, hukuki katkı ve destek sundu. Hukuk bürosu ayrıca Aralık ve Ocak ayında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen 3 ayrı toplantıda  intörn hekimlere hukuki bilgilendirmede bulundu.