ATO’nun hekimlere yönelik düzenlediği kurslar

Ankara Tabip Odası, hekimlerin mesleki ve akademik çalışmalarına düzenlediği kurslarla katkı sunuyor. Ankara Tabip Odası’nda bu kapsamda, 2018-2020 tarihlerini kapsayan 2 yıllık dönemde 7 ayrı başlıkta kurs düzenledi. Hekimlerin katılımının yoğun olduğu bu kurslar şöyle:

EKG’de Ritim İleti Bozukluklarına ve İskemik Bulgulara Yaklaşım

Birinci basamak hekimlerine yönelik düzenlenen “EKG’de Ritim İleti Bozukluklarına ve İskemik Bulgulara Yaklaşım” kursu 7 ve 8 Aralık 2019 tarihlerinde yapıldı.  İşyeri Hekimi Dr. Figen Şahpaz, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Hekimi Dr. Hamit Işıkalp ve Aydın Germencik 1 Nolu ASM Hekimi Dr. Hayati Çakır’ın eğitmen olduğu kurslara hekimler yoğun ilgi gösterdi.

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Makale Nasıl Yazılır?

Doç. Dr. Ali Eba Demirbağ’ın eğitmenliğinde düzenlenen Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Makale Nasıl Yazılır başlıklı kurs hekimlerin yoğun talebi nedeni ile 30 Kasım-1 Aralık 2019, 1-2 Şubat 2020, tarihlerinde olmak üzere 2 kez düzenlendi. Epidemiyoloji'den, İleri İstatistiğe çok sayıda konunun uygulamaları ile anlatıldığı kurs sonunda katılımcılara  Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sertifika takdim edildi.

Temel EKG Kursu

Dr. Müge Akbulut Koyuncu’nun eğitmenliğinde 3 Ağustos 2019’da düzenlenen kursa hekimler büyük  ilgi gösterdi.

Bilimsel Yayın Hazırlama Kursu

Ankara Tabip Odası’nın yinelenen kurslarından Bilimsel Yayın Hazırlama Kursu 19 Mayıs 2019, 6 Temmuz 2019 tarihlerinde yapıldı. Doç. Dr. Ali Eba Demirbağ eğitmenliğinde gerçekleştirilen kursta Gözlemsel Araştırmalar, Girişimsel Araştırmalar, Klinik İlaç Geliştirme Fazları, Çalışmanın Gücü, Örnek Büyüklüğü Hesabı, Biyoistatikstik ve SPSS, İleri İstatistik, Hazır Data Verileri Üzerinde SPSS Uygulamaları, Bilimsel Çalışmalarda En Sık Yapılan Hatalar, Makalenin Diseksiyonu konuları ele alındı.

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı ve Resusitasyon Kursu

Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği  Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı ve Resusitasyon Kursu 30 Mart 2019, 25 Mayıs 2019, 12 Ekim 2019 tarihlerinde olmak üzere 3 kez düzenlendi. Dr. Hayati Çakıralp, Dr. Hamit Işıkalp, Dr. Figen Şahpaz ve Dr. Yaprak Karakoç’un yürütücülüğünde düzenlenen kursta, Arreste yaklaşım, resusitasyon tıbbı, güncel bilgiler, eksternal kalp masajı hakkında bilgi verilip, uygulamalı eğitim yapıldı. Solunum, dolaşım ve OED kullanımı pratiklerinden sonra ilaç kullanımı anlatıldı.

Temel Geriatri Güncelleme Kursu

Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Temel Geriatri Güncelleme Kursu düzenlendi. Türk Geriatri Derneği tarafından gerçekleştirilen kursun bu yılki ana teması önceki kurslara katılan hekimlerin talepleri doğrultusunda “Yaşlıda Beslenme” oldu.  Yaşlı sağlığı ile ilgilenen, bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen hekimlere yönelik oluşturulan program kapsamında; “Yaşlılıkta beslenmeyi etkileyen GIS değişiklikleri”,“Yaşlı beslenmesinde hekimin rolü”, “Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirilmesi”,“ Yaşlılar için parenteral beslenme”, “Yaşlılar için enteral beslenme” ve “İlaç ve besin desteği etkileşimleri” konuları ele alındı.

Tez ve Proje Yazım Kursu

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu tarafından Tez ve Proje Yazım Kursu düzenlendi. Ankara Tabip Odası’nda 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen kursa 13 asistan hekim katıldı. 12 saat süren etkileşimli kursun eğitmenliğini Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut yaptı. Katılımcılara; makale okuma ve literatürü değerlendirme, doğru hipotez-doğru test, proje yazımı, çıktıların sunumu, tez yazım ve istatistik, projenin fonu ve tez etiği