ATO Şehir Hastanesindeki angaryaya karşı harekete geçti

Bilkent Şehir Hastanesinde görev yapan hekimlerin emeklerini karşılıksız bırakan, onları angaryaya zorlayan uygulamaya karşı ATO harekete geçti.

Hekim Postası

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliği bir yazı ile hastanede görev yapan eğitim görevlilerine resmi olarak çalışma listesinde icap nöbeti yazılmayacağını duyurdu. Ancak aynı yazıda hekimlerin kendilerine yapılan çağrılara icap etmeleri gerektiği belirtildi. Başhekimlik söz konusu yazıda bu durumun sebebi olarak döner sermaye bütçesindeki bozulmayı gösterdi.

Bilkent Şehir Hastanesinde görev yapan eğitim görevlilerinin bundan böyle gerçekte fiili bir icap nöbetine tabi tutulacakları, ancak karşılığında hak ettikleri ücret ve izinlerden yoksun kılınacakları konusunda kaygı taşıyan ATO konu ile ilgili olarak Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği, Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulundu.  

Sürecin takipçisi olunacak

ATO Yönetim Kurulu’nun  konu ile ilgili yaptığı açıklamada  “Şüphesiz her meslektaşımız, gerçekçi bir ihtiyaç ve meslektaşlarının uygun çağrısı durumunda, mesai sınırlarını dikkate almaksızın teşhis ve tedavi sürecine katılmayı ve katkıda bulunmayı, meslek geleneğinin ve deontolojinin bir gereği olarak görmektedir. Ancak bir hekimin, emeği ile geçimini sağlayan bütün çalışanlar gibi, her durumda emeğinin karşılığını eksiksiz alması; idari makamların da mali sıkıntılar gibi nedenlerle kamu çalışma rejiminde çalışanların ücret hakkını gasp edecek ve angarya teşkil edecek keyfi işlem ve tasarruflardan kaçınması, hukukun ve çalışan haklarının bir gereğidir.” ifadelerine yer verildi.

Aksi yöndeki işlem ve tasarrufların, hukuka kesin aykırılığının yanında, sorumlu idareciler nezdinde hukuki ve hatta cezai sorumluluk da doğuracağı belirtilen açıklamada sürecin takipçisi olunacağı kamuoyuna duyuruldu.