Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu düzenlendi

Halk sağlığı alanının öncü isimlerinden Dr. Nevzat Eren’in anısını yaşatmak için ATO  ve TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunun 18’incisi ‘aşılama’ ana başlığı ile gerçekleştirildi. Pandemi koşulları nedeniyle sempozyum 18 Mart 2021 günü Ankara Tabip Odası’nın youtube kanalından canlı yayınlandı.
Hekim  Postası

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan  TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı mesleğin ilk yıllarında sahada sağlık yönetiminin nasıl yapılacağına dair temel adımları Dr. Nevzat Eren’in öncülüğünde öğrenerek uyguladıklarını, bu nedenle kendi kuşağının Dr. Eren’e teşekkür borçlu olduğunu söyledi.

Sempozyumun ilk oturumunun moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç yaptı. “Nevzat Eren Anması” ve “Erzurum’dan Hacettepe’ye Nevzat Hoca” başlıklı konuşmalarda Dr. Nevzat Eren’in kişiliği ve mesleki çalışmalarını Eren ailesi ve çalışma arkadaşı Dr. Ayşe Akın anlattı.

Sempozyumun ikinci oturumu  Dr. Bahar Marangoz’un moderatörlüğünde “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetleri” başlığı altında yapıldı.

Dr. Pınar Okyay “Türkiye’de aşı üretimi dün, bugün, yarın” başlıklı sunumunda 15. yüzyıldan bugüne dünyada ve yaşadığımız coğrafyada aşının tarihçesini, Türkiye’de aşı çalışmalarında çok önemli bir yeri olan Hıfzısıhha Enstitüsünün kuruluşundan kapatılana kadar yürüttüğü çalışmaları aktardı.

Dr. Muzaffer Eskiocak da “Türkiye’nin Bağışıklama ile İmtihanı: Aşı Yaşatır” başlıklı sunumunda Türkiye’nin bağışıklama deneyimi ve bugünkü durumunu ele alarak Covid-19 aşısına ulaşmada yaşanan sorunlar ve mevcut durum hakkında bilgi verdi.

TTB Halk Sağlığı Kolu Üyesi Dr. Nasır Nesanır’ın moderatörlüğünü yaptığı üçüncü oturumda ise  Dr. Ahmet Soysal “Covid-19 Aşılaması; Aşıya Erişimde Eşitsizlikler”, Dr. Cem Taylan Erden  “Küba’da Aşı ve Biyoteknoloji”, Dr. İlker Belek ise aşı üretimi ve aşıya erişimin ekonomi politiği konularında izleyenleri bilgilendirdiler.