Emekli maaşları ve yıpranma payı için emekçilerin talepleri var

Hekim ve sağlık çalışanlarının yıllardır mücadelesini yürüttüğü fiili hizmet zammı ve emekli hekim maaşlarında yapılan düzenleme eksik kalan yönleri nedeniyle sağlık çalışanlarının taleplerine denk düşmedi.

Hekim Postası 

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu Adı askerlikle ilgili olsa da sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren tasarı 3 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte Emekli Sandığı Kanunu’na tabi uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarıyla birlikte, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ilave ödeme yapılacak. Bu  çerçevede uzman doktor ve diş hekimlerin emekli aylıklarına 2 bin 5 lira, uzman olmayanların aylıklarında da bin 533 lira artış olacak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ilave ödemeleri kesilecek.
İlave ödemeden, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli aylığı almakta olan doktor ve diş hekimleri faydalanamayacak.

Yasa ile sağlık çalışanlarına sağlanan yıpranma hakkı da talepleri tam anlamıyla karşılamadı.

Sağlıkçıların geçmiş çalışmaları yıpranmaya dahil edilmeyecek. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Otuz yıl çalışanlar, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak.

Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Beş yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

TTB ve ATO’dan 5 talep

Yasa teklifine ilişkin TTB ve ATO yasa teklifine ilişkin 5 talebini kamuoyuyla paylaştı.

Bu taleplere göre, hangi  sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılması, çalışan ya da çalışmayan bütün emekli hekimlerin yapılan zamdan yararlanabilmesi, kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan hekimlerden maaş zammında herhangi bir kesinti yapılmaması, fiili hizmet süresi zammının yılda en az 120 gün olması, görev alınan hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılması ve sadece bundan sonraki çalışmalara değil, geçmişe dönük olarak da uygulanması, emekli maaşlarına yapılacak zammın Kanun yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girmesi istendi.

Meslek örgütlerinden tepki

Sağlık meslek örgütleri, yıllardır mücadelesini yürüttükleri yıpranma payı hakkı ile ilgili olarak düzenlemenin yetersiz olduğunu ve beklentilerini karşılamadığını açıkladı. Açıklamada, “Yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesini kabul etmiyoruz. Yapımı sürecinde bizlere fikrimizi sormadınız, ancak artık sesimizi duymak zorundasınız” denildi.

TTB, SES, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Psikologlar Derneği’nin yaptığı ortak basın açıklamasında meslek örgütleri yasayı bu haliyle kabul etmeyeceklerini vurgulayarak; sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dâhil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını kaldıran yeni bir yasal düzenleme istediklerini ve bu taleplerin karşılanması için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydettiler.