Halk sağlığını korumak için atılan adımlar

Paylaş:

Ankara Tabip Odası kanunen belirlenmiş görev tanımı gereği halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerini de sürdürdü.  

 ATO’nun bu çerçevede yaptığı bazı çalışmalar şöyle

Şarbon

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi, Ahiboz ile Gülalan Köyü arasında yer alan bir firmaya ait çiftlikte 2018 yılı Ağustos ayında  Brezilyadan ithal edilen ve kurban bayramı için hazırlanan büyükbaş hayvanlarda şarbon hastalığı tespit  edilerek bölge karantinaya alındı.

ATO halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu konuda sürecin takipçisi oldu.

31 Ağustos,  13 Eylül ve 2 Ekim 2018  tarihlerinde ATO heyeti  bölgeye giderek yaşanan gelişmeleri yerinde izledi. Heyet bölgede karantina kurallarının işletilip işletilmediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, kişisel koruyucu güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığını  inceledi. Yetkililer ve çalışanlardan da alınan bilgiler ışığında yapılan incelemeler şarbon raporu olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Bu ziyaretler esnasında ATO’nun hazırladığı  Şarbon Nedir? broşürü ASM’lere ve çiftçilere dağıtıldı.

Şarbon vakalarının görülmesi üzerine ATO 6 Ağustos 2018 tarihinde  ilgili meslek örgütü, sendika ve konunun uzmanı hekimlerle birlikte ortak bir basın açıklaması düzenledi.  Basın açıklamasında Ankara’da yaşanan durum ve hastalığa ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Yine bu çerçevede ATO Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 12 Eylül 2018 Çarşamba günü “Türkiye’de Şarbon Salgını- Neden çıktı? Ne boyutta? Ne yapmalı?” başlıklı panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Dr. Ebru Basa’nın yürüttüğü panelin konuşmacıları; Dr. Mine Önal, Dr. Necati Dedeoğlu ve Dr. Ufuk Tansel Şireli oldu.

Hava Kirliliği

Ankara’da kış aylarında yaşanan hava kirliliğine karşı ATO yaptığı basın açıklamaları ile kirliliğe dikkati çekti. 2018 yılının kirlilik haritasını Ankara Barosu ve Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte çıkaran ATO, 12 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen basın açıklamasında Ankara’da yıl içinde hava kirliliği sınır değerlerinin  254 defa aşıldığını, duyurarak  yetkililerden kirliliğe son verecek  gerekli önlemleri almasını istedi.

Verilerle Ankara’nın sağlığı raporu

ATO tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Ankara’nın sağlık verilerine ışık tutacak bir rapor hazırlanarak 11 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Sağlıklı Kent Paneli’nde  kamuoyu ile paylaşıldı. Verilerle Ankara’nın Sağlığı raporunda  sağlık hizmetleri sunumu, hava ve su kalitesi, işçi sağlığı, göç, kadın dostu kent başlıklarında Ankara’nın sağlık karnesi çıkarıldı.

Aşı

ATO, aşı karşıtlığının toplum sağlığına zararlarını anlatabilmek  ve bu konuda farkındalık yaratabilmek adına halka yönelik girişimlerde bulundu. Aşılamanın önemine ilişkin bilgi notlarını kamuoyu ile paylaşan ATO, İlköğretim öğrencileri arasında bu bilinci kazandırmak için Aşı Korur ve Yaşatır başlıklı bir resim yarışması düzenledi. Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu tarafından  da 2019 yılının yaz aylarında Ankara genelinde açılmış olan yaz okullarında öğrenci velilerine yönelik olarak Aşılama Bilgilendirme eğitimleri başlatıldı. Eğitimlerde velilere aşılar hakkında genel bilgiler verirken aşılama hakkında yanlış bilinen doğrula aktarıldı.  Pandemi sürecinde ise olası grip salgınına karşı grip aşısının  sadece 65 yaş ve üstü yurttaşlar için değil  tüm toplum için ücretsiz olması gerektiği konusunda görüşünü bildirdi.

Çevre

ATO gerek Ankara’da gerek ülke içinde doğanın korunmasına yönelik sözünü söyledi. Kaz dağlarında yaşanan çevre kıyımına karşı TTB’nin çağrısı ile 25 Ağustos 2019 günü  Çanakkale’de yerini aldı. İklim değişikliğine dikkat çekmek içinse 20 Eylül’de Kuğulupark’ta  iklim krizinin insan sağlığına etkilerini anlattı.

Salgın hastalıklar

ATO kentte görülen her türlü salgın hastalık riskine karşı yetkilileri uyarmayı ihmal etmedi. Kentte artan ishal ve uyuz vakaları karşısında alınması gereken önlemleri ve hastalıkla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı