İlave ödemede sevindirici haber

SGK’dan ilave ödeme almada sorun yaşayan emekli hekimlerin durumu yargıya taşındı. ATO’nun sunduğu hukuki yardım ile dava açan emekli hekimin davası lehte iptal kararı ile sonuçlandı.

Hekim Postası

Emekli hekimlerin maaşlarında düzenleme yapılmasına ilişkin yıllardır sürdürülen mücadele sonucunda 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na tabi emekli hekimlere  ilave ödeme yapılması yasalaştı. Ancak yasal düzenleme SSK ya da Bağkur emeklilerini kapsam dışı bıraktığı gibi sırf geçmişte belli süre kamu dışında çalıştıkları için, gerçekte 5434 Sayılı Kanun’a tabi emekli olan kimi hekimlere de söz konusu ilave ödeme keyfi biçimde yapılmadı.

ATO, bu konuda mağduriyet yaşayan ve yargı yoluna başvurmak isteyen emekli hekimler adına hukuki girişimlerde bulunarak arzu eden hekimlere de dava süreçlerinde destek sundu.Bu süreçte ATO’nun sunduğu hukuki yardım ile dava açan bir emekli hekimin davası lehte iptal kararı ile sonuçlandı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na tabi emekli olan hekimlerin, sırf geçmişte belli sürelerle kamu dışında çalışmış olmalarının, söz konusu ilave ödeme kapsamı dışında bırakılmalarına haklı ve hukuki bir gerekçe teşkil etmeyeceği, bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilave ödeme
yapılmaması işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı.

ATO Hukuk Bürosundan yapılan açıklamaya göre henüz kesinlik kazanmamış olmakla birlikte, bu kararın benzer durumdaki hekimler için de emsal teşkil edeceği bildirildi.