Mühendisler hekimlere siper oluyor

Paylaş:

Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren sağlıkçıların yaşadığı kişisel koruyucu ekipman eksikliğini giderebilmek için TMMOB İKK ve ATO’nun dayanışması ile üretilen siperlikler sağlık çalışanlarına dağıtılmaya başladı. 
Hekim Postası 

Pandemi sürecinde, hastalanan sağlık çalışanları sayısının artması üzerine 29 Mart’ta TMMOB İKK, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ihtiyaçlarını karşılamak üzere dayanışmaya hazır olduklarını  Ankara Tabip Odasına iletti. 
31 Mart’ta ATO tarafından çıkarılan ihtiyaç listesi doğrultusunda mühendisler sağlık çalışanları için ilk siperlik örneklerini hazırladı.  Ardından ilk etapta 3 bin siperlik üretimine geçildi. Mühendislerin dayanışma kampanyası ile sağlık emekçileri için ürettikleri siperliklerin teslimatı Ankara Tabip Odası üyeleri ve gönülllüler tarafından 10 Nisan’dan itibaren yapılmaya başlandı.  
Ankara’nın dört bir yanından ihtiyaç bildirmiş sağlık emekçilerine kamu-özel ayırt etmeden siperliklerin dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.