Pandemi Güncesi 2

Paylaş:

19 Nisan

TMMOB Ankara İl Koordinasyonu Kurulu'nun katkıları ile kişisel koruyucu ekipman olarak yapılan siperlikler; Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve gönüllü aktivistleri tarafından sağlık emekçilerine ulaştırıldı.

21 Nisan

Covid-19 Pandemisinde İşyeri Hekimleri İçin Rehber yayımlandı.

23 Nisan

ATO, “Ek ödeme fiyaskosu” başlıklı basın açıklaması ile sağlık emekçileri arasında ek ödeme konusunda yaratılan eşitsizliklere dikkat çekti. 

Açıklamada kamu ve özel üniversitelerde pandemi ile ön saflarda mücadele eden asistan  hekimlerin gelirlerinde azalma olduğu, yardımcı sağlık personelinin en kıdemlisinin dahi düşük bir ek ödeme alabildiği, tıbbi sekreter ve temizlik elemanı kadrolarında çalışan sağlık çalışanlarına ise ek ödeme yapılmadığı, kişisel koruyucu malzemeleri dahi kendileri temin eden aile hekimlerinin cari giderleri artarken gelirlerinin azaldığı vurgulandı. ATO çalışma barışını bozan, çalışanların motivasyonunu düşüren, güvencesiz ve emekliliğe yansımayan bu ücretlendirme biçimini reddettiğini açıkladı.

29 Nisan

"Asistan hekimlerin nöbet ücretleri ödensin"

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu asistan hekimlerin nöbet ücretlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Açıklamadan önce söz alan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç süreci şu şekilde özetledi:  “Cumhurbaşkanlığı tarafından 20 Mart 2020 tarihinde kamu çalışanlarına yönelik bir genelge yayımlanarak  Covid-19 pandemisi süresince kısa ve esnek çalışmaya geçileceği ancak bu dönemde kamu çalışanlarının normal mesai yaptıklarının kabul edileceği ve hak kayıplarına uğramayacakları söylendi.  8 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği tarafından yeni bir genelge yayımlandı. Bu genelge Cumhurbaşkanlığı genelgesini adeta görmemezlikten gelerek bir çelişki yarattı. Kısacası şu anda Covid-19 pandemi sürecinde triyajlarda, acillerde ve yoğun bakımlarda genç uzman hekim ve asistan hekimler çalışmaktadır. Dolayısıyla hem iş yükleri, hem de riskleri çok fazla artmıştır, buna rağmen bu meslektaşlarımızın Ankara Şehir Hastanesi’nde tuttukları nöbetlerin ücretleri ödenmemektedir. Pandemi sürecinde gelir kaybı yaşanmayacağını belirtilen Cumhurbaşkanlığı genelgesine tam aksi bir şekilde bilakis maaşlarının önemli bir kısmını oluşturan nöbet ücretleri ödenmiyor ve dolayısıyla ekonomik kayba uğruyorlar.“

Basın açıklamasını okuyan Dr. Laleş Tunç yıllardan beri artan sorunlarının, salgın sürecinde de kendini iyiden iyiye hissettirdiğini söyleyerek salgının yükünün asistan hekimlerin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimlere Nisan ayı itibariyle nöbet ücreti ödemesi yapılmayacağının hastane başhekimliği tarafından şifahen iletildiği  yönünde duyum  aldıklarını belirten Dr. Tunç “Başhekimlik, söz konusu keyfi tasarrufunun gerekçesi olarak, Bakanlığın pandemi ile mücadele kapsamındaki bilinen talimatları doğrultusunda zaten hekimlere yüksek ödeme yapıldığını, öte yandan pandemi ile mücadele kapsamında yaşama geçirilen kısmi çalışmadan kaynaklı asistan hekimlerin çalışma saatlerinin toplamda aylık mesai saatini aşmadığını yani somut durumda fazla çalışmanın söz konusu olmadığını ifade etmektedir” dedi.

Hastane başhekimlerine seslenen Dr. Tunç asistan hekimlere nöbet ücretlerini vermemelerinin bir suç olacağını ve bu durum karşısında asistan hekimlerin yanında olacaklarını duyurdu.

30 Nisan

Ankara Tabip Odası, SES Ankara Şube ve Dev Sağlık İş Covid-19 pandemisiyle mücadele esnasında hayatını kaybeden sağlık emekçilerini “1 dakikalık saygı duruşu” ile andı. 1 Mayıs’ta yapılması planlanan anma, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 30 Nisan 2020 tarihinde yapıldı. Ankara Tabip Odası Yönetiminden Genel Sekreter Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülgün Kıran ve Dr. Gül Bakır anma etkinliğinde yer aldı.

3 Mayıs

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Ankara Bilkent Şehir Hastanesini ziyaret etti. Kişisel Koruyucu Ekipman ihtiyacı olan birimlere; yoğun bakım ünitelerine, taşeron işçilere ve cerrahi pandemi kulelerine TMMOB Ankara İl Koordinasyon kurulunun sağladığı malzemeler heyet tarafından dağıtıldı. Ayrıca bölgedeki sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere Diyarbakır ve Şırnak Tabip Odalarına da KKE gönderildi.

5 Mayıs

"Covid-19 dışındaki hastaların tedavisi aksamakta ve sağlık hakkına erişim zorlaşmakta"

Ankara Tabip Odası Yönetimi Covid-19 pandemisi sürecinde diğer hastalıklar sebebiyle sağlık kurumuna gitmesi gereken hastaların virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmediklerini belirterek sağlık hakkına erişimin zorlaştığına ilişkin bir basın bülteni yayınladı.

Virüs salgınıyla mücadelenin önemini kabul etmekle birlikte , kalp krizi, inme, akut batın tabloları, akut böbrek yetersizliği, travmalar, tümör cerrahisi gibi acil müdahale ve tedavi gereken hastalıklar yanı sıra; organ nakli bekleyenlerin, kanser tanısı nedeniyle kemoterapi alması gerekenlerin de bu süreçte azalmadığı kaydedildi.  Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün “temiz hastane” olarak belirlediği hastanelerde sağlık hakkına erişimde sıkıntılar yaşandığını belirten ATO, bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesi ve sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

8 Mayıs

*STK'lar tarafından üretilen siperlikler ATO'ya teslim edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi ve Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği desteği ile Afgan mülteci kadınlar tarafından üretilen siperlikler Ankara Tabip Odası’nda Başkan Dr. Vedat Bulut ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gül Bakır’a teslim edildi. Esat Ahalisi Kolektifi de toplantıya katılarak ikinci defa hazırladığı siperlikleri Yönetime ileterek dayanışmanın devam edeceğini belirtti.

Dr. Vedat Bulut ve Dr. Gül Bakır yaptıkları konuşmada, Halkevleri’nin de çabasıyla sağlık emekçilerine destek için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini sundu. ATO Yönetim Kurulu, teslim aldığı siperlikleri Ankara’da kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı bulunan sağlık emekçilerine ulaştırıyor.

* Halk Sağlığı Uzmanı, Epidemiyolog Prof. Dr. Necati Dedeoğlu pandemiye ilişkin önümüzdeki süreci  Ankara Tabip Odası için değerlendirdi.  Dr. Necati Dedeoğlu’nun değerlendirmelerini okumak için tıklayınız

*Ankara’da bir psikiyatri merkezinde işten çıkarmalar yasaklanmasına rağmen 5 psikoloğun iş akitlerinin sonlandırılması üzerine  ATO tarafından yapılan açıklamada psikologlara destek verilirken bu yanlıştan dönülmesi istendi.

18 Mayıs

Döner sermaye ek ödemelerindeki eşitsizliğin çalışma barışını bozduğu uyarısında bulunan ATO,  taleplerinin sağlık hizmeti sunumu bütünselliğine uygun bir ücretlendirme sistemi olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklamada 3 ay süresince sağlık emekçilerine döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılacağı duyurulmuştu. Ankara Tabip Odası, döner sermaye ödemelerinde zaten var olan eşitsizliğin pandemi dolayısıyla ücretlerin tavandan yapılması ile iyice derinleşeceği ve çalışma barışının bozulacağı konusunda uyarıda bulundu.

ATO tarafından yapılan açıklamada “Hekimler olarak belirtmek istiyoruz ki, özverili bir şekilde çalışan sağlık emekçileri arasındaki ücret eşitsizliğini artıran ve çalışma barışını bozan performans sisteminden vaz geçilmelidir. Salgınla mücadelede enfeksiyon tehlikesi en fazla olan hastanelerin tüm bölümleri yüksek riskli kabul edilmelidir. Uzman ve asistan hekim, hemşire, paramedik, hasta bakıcı, temizlik işçisi, teknisyen, tekniker, idari personel, ebe… kısaca tüm sağlık emekçilerine kadro ve istihdam biçimi ayrımına bakılmaksızın emekliliğe yansıyacak temel ücret verilmelidir. Yoksulluk sınırının 7 bin TL’yi geçtiği ülkemizde sağlık çalışanlarının ve ailelerinin insanca yaşamasına yetecek temel ücretin en düşük 7.300 TL olarak belirlenmesi ivedilikle gereklidir. Salgın süresince tüm sağlık çalışanlarına çift maaş ödemesine ilaveten 1 yıllık yıpranma payı ve 1 derece ilerleme gerçekleştirilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

20 Mayıs

Pandemi sürecine ilişkin alınan tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılması üzerine Ankara Tabip Odası yeniden açılma döneminde sağlık hizmeti sunumuna ilişkin önerilerini 20 Mayıs Çarşamba günü twitter üzerinden düzenlediği basın açıklamasında kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada poliklinik ve ameliyat hizmetleri sunumunda dikkat edilmesi gereken noktalar belirtildi.  

25 Mayıs

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu birinci basamakta çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının durumunu pandemi sürecinde yakından izledi. Hem ihtiyaç tespiti hem kişisel koruyucu ekipman dağıtımı için yapılan bu ziyaretlerde edinilen bilgiler ışığında Pandemi Sürecinde Birinci Basamak raporu hazırlandı. 25 Mayısta aile hekimleri ile internet üzerinden düzenlenen toplantıda aile hekimleri süreci ve kendi deneyimlerini paylaştı.

27 Mayıs

Ankara Tabip Odası Kişisel Koruyucu Ekipman Raporu hazırlandı. Raporda ASM, özel hastane, iş yerlerinde pandeminin başlamasından bugüne kişisel koruyucu ekipman temini ve bu konuda yaşanan sıkıntılar ile güncel durum değerlendirildi.

28 Mayıs

Pandeminin başlamasının ardından Ankara Tabip Odası tarafından hazırlanan raporların üçüncüsü yayımlandı. Raporda Ankara’daki sağlık çalışanlarının durumu, emekli hekimler, özel hekimlerin yaşadığı sorunlar, kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı, ATO Hukuk Bürosunun süreç içinde yaptığı çalışmalar yer aldı.

1 Haziran

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, ASMMO Ankara Şube ve Ankara Tabip Odası yöneticileri yaptıkları ortak basın açıklamasında Covid-19 pandemisinin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek LGS ve YKS sınavlarının ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut sınavların salgının henüz kontrol altına alınamadığı, verilerin dalgalanmalarla seyrettiği bir dönemde yapılacak olmasının sağlık açısından riskli olduğunu belirtti. Yaklaşık 5-6 milyon kişinin sınav dolayısıyla o günlerde dışarıda olacağını söyleyen Dr. Bulut “Her vatandaşın özel aracı olmadığından toplu taşıma kullanmak zorunluluğu ve buna eklenen sınav telaşı sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracaktır” dedi. Dr. Bulut, bu sınavların salgın kontrol altına alınana kadar ertelenmesi sonrasında ise nitelikli bir düzenleme ile yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

2 Haziran 

Ankara Tabip Odası, pandemi sürecinde Ankara’daki hekim ve sağlık çalışanlarının sağlığını da yakından takip etti. ATO Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara’daki hastaneler bazında ulaşıp teyit ettiği veriler kamuoyu ile paylaşıldı. ATO’nun son olarak 2 Haziran’da açıkladığı verilere göre Ankara’da  Covid 19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 391’e ulaştı. 1 dişhekimi de Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti.