Pandemi Kronolojisi 5

11 Mart 2021

Pandeminin birinci yılını değerlendirmek için sağlık meslek örgütleri  “Yitirdiklerimiz Yüreğimizde Taleplerimiz Dilimizde Mücadeleye Devam Ediyoruz” başlıklı ortak basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde salgında hayatını kaybeden sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulunuldu.

Basın açıklamasını okuyan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç pandeminin birinci yılının ölüm ve tükenmişlikle geçtiğini söyledi.

Halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığını korumak için bilim ve aklın yolunu gösterdiklerini ancak siyasi ve ekonomik kaygılarla iktidarın yanlış  kararlar almaya devam ettiğini kaydeden Dr. Karakoç “Bu yanlış kararlar ve alınması gerektiği halde alınmayan kararlar nedeniyle binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kayıplarımız bugün de devam ediyor. Yorulduk, tükendik, öldük.” dedi.

Yetkililere seslenen Dr. Karakoç   “Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil, halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve işin sahiplerini yani bizleri dinleyin.  Önlenebilir her ölümün sorumlusunun aldığınız ya da almadığınız kararlar olduğunu artık görün.” sözlerini sarf etti.

Basın açıklamasında söz alan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut da her gün haberleri bugün hangi arkadaşımızı, hangi meslektaşımızı kaybettik endişesi ile izlediklerini belirterek yaşanan ölümlerden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey yaptığı konuşmada 1 yıllık süre zarfında sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar ve  toplum sağlığının korunması için alınması gereken tedbirler ile ilgili söylediklerinin yetkililerce dinlenmediğini kaydetti.

25 Mart 2021

Kamu emekçilerinin çalışma hakkı için basın toplantısı düzenlendi

KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, TMMOB-Ankara İ.K.K, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO tarafından ihraç edilen kamu emekçilerinin çalışma hakkı için ortak basın toplantısı  yapıldı. Toplantıda   işsizliğe, yoksulluğa , hukuksuz ihraçlara ve pandemi sürecinde Kod 29 ile işten çıkarmalara dikkat çekildi. 

13 Nisan 2021

Korona Günlerinde Hastane Fotoröportajı düzenlendi

ATO  Kültür Sanat Komisyonu,  Korona Günlerinde Hastane Fotoröportajı ile hekimlerle buluştu. Etkinlikte Dr. Kemal Hızel’in pandemi sürecinde çektiği fotoğraflar aracılığıyla  bir yılın nasıl geçtiği hatırlatılmış oldu.  Moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu Üyesi  Dr. Ümit Yaşar Öztoprak’ın yaptığı etkinlikte Dr. Hızel, fotoğraf çekmek için sıkıntılı zamanlar olarak tarif ettiği pandemi sürecinde çalıştığı hastanede yaşananları belgelemek için yola çıktığını anlatarak sunumuna başladı. Dr. Hızel 3 bölüme ayırdığı sunumunda pandeminin ilk gününden bugüne yaşananları aktardı.

 

22 Nisan 2021

Maske usulsüzlükleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kimi firmalar tarafından üretilen koruyucu tıbbi maskelerin kaliteli olanlarının yurtdışına satıldığı, kalitesiz olanlarının ise DMO’ya teslim edildiği ve öncelikle kamunun kullanımına sunulan bu maskelerin sağlık çalışanlarına ve halka dağıtıldığının ortaya çıkması üzerine ATO, suç duyurusunda bulundu.  Suç duyurusunda uygun kalite ve nitelikte olmayan maskelerin kullanılmasının hiç maske kullanmamaktan daha fazla risk oluşturduğu aktarılırken bu maskelerin dağıtıldığı sağlık çalışanlarının bulaş riskine karşı korumasız bırakıldığı vurgulandı. ATO, suç duyurusunda söz konusu uygun kalite ve nitelikte olmayan maskelerin üretimi ve DMO’ya hibesinden ve her durumda halka dağıtımından sorumlu olanlar hakkında  gerekli soruşturmanın  başlatılmasını, soruşturma sürecinde atılı suçları işlediği tespit edilecek kişiler hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını talep etti.

28 Nisan 2021

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacağı duyurulan “tam kapanma” konusunda ATO’da bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşe Uğurlu, Dr. Ümit Yaşar Öztoprak ve Dr. Laleş Tunç katıldı. “Salgını epidemiyoloji bilimine uygun olarak yönetin! Hayata İzin Verin” başlıklı açıklamayı okuyan Dr. Ümit Yaşar Öztoprak pandemi önlemlerinin bilimsellikten uzak olduğunu belirterek topluma yeni sorumluluklar bindirildiğini ve zorlu yaptırımlar uygulandığını vurguladı. Dr. Öztoprak tüm çalışanları ve esnafı kapsayan mali destek olmadan alınan her kısıtlama kararının toplumdaki eşitsizliği artıracağını söyledi. 

7 Mayıs 2021

Tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Pandemi sürecinde halkı bilgilendirme amaçlı açıklamalarda bulunan biliminsanı hekimlere yönelik tehdit ve hakaret  içerikli  paylaşımları hekime yönelik şiddet olayı olarak değerlendiren ATO  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak konuyu yargıya taşıdı.  ATO Hukuk Bürosu, savcılığa sunduğu suç dilekçesinde kimlikleri soruşturma sürecinde tespit edilecek şüpheli ya da şüphelilerin, “kamu görevlisi sağlık meslek mensuplarına yönelik tehdit”, “kamu görevlisi sağlık meslek mensuplarına yönelik görevinden dolayı alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve “halkı kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından yargılanıp cezalandırılmalarını talep etti.  ATO’nun suç duyurusu üzerine  konu ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.