Pandemi sürecinde de hukuki destek devam etti

Paylaş:

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu Mart ve Nisan aylarında 158 hekime çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sundu. Covid 19 salgınına denk gelen bu süreçte sorunların büyük bölümünü pandemi nedeniyle karşılaşılan olumsuzluklar oluşturdu.

Bu dönemde sunulan hukuki destek içinde pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler kapsamında, yaş ya da kronik rahatsızlıklarından ötürü kendileri de yaşamsal risk altında bulunan, ancak buna karşın izin ya da işten ayrılma talepleri reddedilen; yine pandemi ile mücadelede aktif görev aldıkları halde, gerekli koruyucu ekipmanlar ya da bulaş riskini engellemeye dönük yeterli fiziki koşullar sağlanmaksızın çalışmaya zorlanan, öte yandan çalıştıkları özel sağlık kuruluşu işverenleri tarafından pandemi sürecinden kaynaklı mali sıkıntılar gerekçe gösterilerek ücretleri ödenmeyen, zorla ücretsiz izne çıkarılan hekimlerin başvuruları ön plana çıktı.

Hukuk bürosu bu kapsamda, hekimlere doğrudan sözlü veya yazılı danışmanlık sunduğu gibi, hekimlerin haklarına ve olası yaptırımlara dair hazırlayıp paylaştığı hukuki bilgi notları ile de gerekli hukuki destek ve danışmanlık hizmetini vermeyi sürdürdü.

Hukuk Bürosu avukatları ayrıca  Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde pandemi ile mücadelede aktif görev aldıkları halde hak ettikleri nöbet ücretleri keyfi biçimde ödenmeyen asistan hekimlerin sorunlarının konuşulduğu bir toplantıda yer alarak, süreçle ilgili Anayasa ve İş Kanunu açısından bilgilendirme yaptı.