Pandeminin Gölgesi Tıp Bayramı Coşkusuna Engel Olmadı

Ankara Tabip Odası’nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve artık gelenekselleşen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri bu yıl pandemi koşullarına uyum sağlanarak yapıldı.

Hekim Postası

Ankara Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri “Hekimlerin Sergisi” açılışı ve “Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanlarına Saygı” Plaket Töreni ile başladı.

ATO’nun hekimlerin ürettiği eserleri görünür kılmak amacıyla düzenlediği sergide bu yıl 65 hekimin resim, fotoğraf, heykel, seramik, çini, ahşap eserleri yer aldı. Ayrıca kitap yazarı olan hekimler de imza etkinliği düzenledi.

Etkinliği unutulmaz kılan; pandemiyle mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları oldu. Kaybettiğimiz 370 sağlık çalışanının fotoğrafları hazırlanan mozaikte yer aldı. Ankara’da bulunan sağlık çalışanlarının yakınları etkinliğe davet edilerek, anılarına saygı adına düzenlenen plaketleri Ankaralı hekimler nezdinde Ankara Tabip Odası tarafından takdim edildi.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür açılış konuşmasına pandemiyle mücadele sırasında kaybettiklerimiz için saygı duruşu daveti ile başladı. ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç’un pandemi nöbetinde olduğu için etkinliğe katılamadığını belirten Dr. Baytemür, Başkanın teşekkür ve başsağlığı mesajını da iletti. Sergiye katkı veren hekimlere teşekkür eden Dr. Baytemür her sene Hekimlerin Sergisine büyük emek veren ancak geçen yıl hayatını kaybeden Dr. Mehmet Emin Özer’i de şükranla andı.

Düzenlenen törenle pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınlarına plaketleri takdim edildi.

112 Acil Serviste görev yapan Mustafa Tekin’in eşi Fadime Tekin plaketini ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür’den; KBB Hastalıkları Uzmanı Dr. Salim Akın’ın arkadaşı Dr. Ruhi Koç plaketi TTB 2018-2020 dönemi Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman’dan;  Ankara Üniversitesi Hastanesi Cebeci Kampüsünde görev yapan Yeter Yılmaz’ın kızı Ayşe Yılmaz plaketini SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım’dan;   Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Hozikligil’in eşi Mehtap Hozikligil plaketini TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’tan,  Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi personeli Ahmet Ecevit’in oğlu Süleyman Ecevit plaketini ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu’dan;  Dişhekimi Seyfi Gür’ün baldızı Sevim Yaşar plaketini Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Gül’den; Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Erol Turaçlı’nın kızı Özge Turaçlı plaketini Oftalmoloji Derneği Başkanı Dr. İzzet Can’dan; Sanatoryum Hastanesi personeli Hasan Ercan’ın plaketini kızı 2016-2018 Dönemi ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Mine Önal’dan;  Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Nejdet Gökçınar’ın oğlu Burak Gökçınar plaketini 2018-2020 dönemi ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran’dan aldı.

Ayrıca  Hekimlerin Sergisine değerli katkıları olan Dr. Mehmet Emin Özer’in anısına hazırlanan plaket çocukları İdil ve Baran Özer’e 2018-2020 dönemi ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gül Bakır tarafından takdim edildi.

Etkinliğe katılamayan ailelere plaketleri ATO tarafından iletildi.

Sergi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 5-15 Mart tarihleri arasında ziyaret edildi.

Tıp Etiği Basın Etiği Paneli Düzenlendi

Ankara Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında 09 Mart 2021 Salı günü “Tıp Etiği Basın Etiği” paneli düzenledi. Çevrimiçi düzenlenen etkinliğin Moderatörü Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak, konuşmacıları Tıp Tarihi ve Etik ABD Öğretim Üyesi ve ATO Onur Kurulu üyesi Dr. Serap Şahinoğlu Kuş ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici oldu.

Dr. Serap Şahinoğlu pandemi sürecinde medyada sağlık ve tıp etiği başlığı altında ‘medyada sağlık ve Covid nasıl ele alındı’ sorusuna açıklık getirdi. Medya ve tıp etiğinin iç içe geçtiğine de dikkat çeken Dr. Şahinoğlu bu kavramları değerlendirdi.

Faruk Bildirici de konuşmasında tıbbın, toplum sağlığını, medyanın da kamu yararını hedeflediğini belirterek gazetecilikte etik ve güven ilişkisinin öneminden bahsetti. Gazetecilikteki tarafsızlık ilkesine de değinen Bildirici bilgiye karşı nesnel ancak temel insani değerleri korumak konusunda taraf olmanın gerekliliğini vurguladı.

14 Mart Tıp Haftasında Anıtkabir Ziyareti Gerçekleştirildi

14 Mart Tıp Haftasında rektörler, dekanlar, öğretim üyeleri, hekimler, Türk Tabipleri Birliği adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Ankara Tabip Odası adına Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülseren Çeliksöz ve Dr. Haydar Can Dokuyan'ın katılımıyla Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi. Atatürk’ün mozolesine çelenk konulmasının ardından TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Nejat Akar ziyarete katılan tüm kurumlar adına Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.  TOBB ETÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen resmi tören pandemi koşulları nedeniyle bu yıl  çevrim içi yapıldı.

Şehir Hastaneleri Paneli Düzenlendi

 “Şehir Hastaneleri” çevrim içi paneli düzenlendi. 13 Mart 2021 Cumartesi günü düzenlendi. Etkinliğin moderatörlüğünü Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç yürüttü. Gazeteci- Yazar Çiğdem Toker Şehir hastanelerinin kamu özel ortaklığı ve 2019 yılı Kasım ayından itibaren değiştirilen yeni finansman modelini, Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi olan ve aynı zamanda Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Jini Güneş ise sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları aktardı.

Pandeminin İşçi Sağlığı Üzerindeki Etkileri Ele Alındı

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 15 Mart 2020’den bugüne geçen bir yıllık zaman zarfında  işyeri hekimleri ve işçilerin yaşadığı süreç Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonunun 16 Mart 2021 tarihinde düzenlediği ‘Pandemi ve İşçi Sağlığı’  başlıklı sunumda ele alındı.

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Buket Gülhan’ın moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Zencir ve İşyeri Hekimi Dr. Tuncay Gökçen konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Mehmet Zencir sunumunda pandeminin işçi sağlığı üzerindeki genel etkilerini anlattı. Dr. Zencir, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir nitelikte olgular olduğunu dolayısıyla varlıklarının gerekli önlemlerin alınmadığı anlamına geldiğini söyledi. Dr. Zencir, işçi sağlığında tehlikeyi merkeze alan bir strateji izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Tuncay Gökçen konuşmasına  son 20 yılda yaşanan salgınların ortaya çıkış ve yayılış sürecinin sınıfsal ve ekonomik olduğunu görmeden sorunun çözümüne ulaşmanın kolay olmayacağını belirterek başladı.  Covid-19 salgının bir tesadüf olmadığını belirten Dr. Gökçen endüstriyel üretimin artışı, tarım topraklarının azalması, köylülerin yaşamlarını idame ettirebilmek için yaban hayata girmesi, köyden kente geçişin hızlanması gibi unsurların salgının ortaya çıkışı ve yayılımına sebep olduğunu kaydetti. İşyeri hekimi olarak sahadan edindiği gözlemleri paylaşan Dr. Gökçen salgının başından itibaren alınan önlemleri değerlendirerek esas sorunun üretimin devam etmesi olduğunu, üretim alanlarında önlemlerin uygulanmadığını kaydetti.   Sunum katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.

Fidanlar ve Çınarlar Çevrim İçi Buluştu

14 Mart Tıp haftası kapsamında yapılan "Fidanlar ve Çınarlar" Buluşması çevrimiçi etkinliği 15 Mart 2021 Pazartesi günü düzenlendi.

1988-1990 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Aysel Ülker, 1990-1994 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sabri Dokuzoğuz ve Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Komisyonu üyesi üyesi Helin Akyazılı'nın katkılarıyla farklı zamanlarda tıp fakültesinde öğrencilik ve hekimlik deneyimlerinin paylaşıldığı tarihi bir sohbet niteliğinde oldukça renkli konuşmalarla gerçekleştirildi.