Pek çok konu panel ve sempozyumlarda masaya yatırıldı

Paylaş:

Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği panel, sunum ve sempozyumlarda hem mesleki hem de ülke gündemini ilgilendiren konular masaya yatırıldı.

Üretimden Tüketime Gıda ve Sağlık

Moderatörlüğünü ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç’un yaptığı panelin konuşmacıları Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık ve Yazar-Çiftç Abdullah Aysu oldu. 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen panel 9 Mart 2020’de Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapıldı. Açılış konuşmasını Dr. Ali Karakoç’un yaptığı panelde üretimden tüketime sağlıklı gıdaya erişimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.  

Meslek Örgütlerine Baskılar ve Sağlık Hakkı

Uğur Mumcu’yu anma etkinlikleri kapsamında 27. Adalet ve Demokrasi Haftası’nda “Meslek Örgütlerine Baskılar ve Sağlık Hakkı” paneli düzenlendi. Panel, Ankara Tabip Odası (ATO), Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) ve Tüketici Hakları Derneği tarafından 30 Ocak 2020 Perşembe günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Göç ve Kadın Sağlığı

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından 14 Ocak 2020’de düzenlenen panelin konukları arasında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Şevkat Bahar Özvarış ile birlikte HÜKSAM’da Uzman Psikolog olarak çalışan Türküler Erdost oldu.Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, göç ve kadın sağlığı konusu hak temelli yaklaşım ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ele alındı.

2020 Bütçesi ve Sağlık

ATO Sağlık Politikaları Komisyonu ve İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde “2020 Bütçesi ve Sağlık” paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. Muharrem Baytemür’ün yaptığı panelde Dr. Mustafa Durmuş ve Dr. Necdet İpekyüz 2020 bütçesinin ne ifade ettiği, bütçede sağlık harcamalarına ayrılan pay, Mecliste sağlık bütçesiyle ilgili tartışmalar ve talepler üzerine bilgilendirme yaptı.

Barış Konuşmaları

ATO tarafından ilki 14 Eylül 2019 ikincisi  İnsan Hakları Haftası kapsamında 7 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen “Barış Konuşmarı”nda ülkemiz ve dünyadaki  durum masaya yatırıldı.

İlk etkinlik iki oturum halinde gerçekleştirildi. Dr. Vedat Bulut’un moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz “TTB Mücadele Tarihi ve Barış”, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Mesut Özer  “Barış Hakkı” başlıklı sunumları yaptı.

Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda Dr. Sibel Perçinel’in moderatörlüğünde  Barış Akademisyeni Necla Kurul “Barış Kültürünü İnşa Etmede Entelektüelin ve Üniversitenin İşlevi”, Barış Akademisyeni Dr. Onur Hamzaoğlu da “Halkların Sağlığı İçin Barış” başlıklı sunumları yaptı.

Konuşmaların ikincisinin açılışı ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç tarafından yapıldı. Moderatörlüğünü Dr. Sibel Perçinel’in yaptığı ilk oturumda hukukçu Levent Korkut, Barış Akademisyeni Elçin Aktoprak yer aldı

Moderatörlüğünü Dr. Ali Karakoç’un üstlendiği ikinci oturuma HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Akademisi Başkanı Hüsnü Öndül katıldı. Konuşmaların ardından yapılan forumda katılımcılar savaş ve şiddet koşullarını lanetleyerek barışa yönelik mücadelenin çok katmanlı olması gerektiğini dile getirdiler.

Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu

ATO Halk Sağlığı Komisyonunun düzenlendiği 17. Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 27 Nisan’da yapıldı. Sempozyumun birinci oturumunda  Dr. Ayşe Akın Hacettepe Tıp Fakültesi Sağlık Bölgelerinin oluşturulmasında Nevzat Eren’in katkısını anlattı.  Dr. Derman Boztok’un moderatörlüğünü yaptığı “Dünyada 1970’ler ve 2010’ların Karşılaştırılması” başlıklı ikinci oturumda konuşmacıları Prof. Dr. Mustafa Türkeş ve Dr. Erhan Nalçacı 1970’lerin günümüzden siyasi, iktisadi, ideolojik ve sağlık politikaları ve uygulamaları açısından farklılıklarını değerlendirdi. Öğleden sonra ise  Dr. Mine Önal moderatörlüğünde yürütülen üçüncü oturuma Prof. Dr. Korkut Boratav ve Dr. Necati Dedeoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Tıp öğrencilerinin de ilgi gösterdiği sempozyumda öğrencilerle birlikte  “Koruyucu Sağlık Hizmetleri; Sağlık Ocaklarından ASM’lere”, “Sağlık Organizasyonu ve Finansmanı: Basamak Sisteminden Sağlık Piyasasına”, “Meslek Hastalıklarından İşçi Cinayetlerine: İşçi Sağlığı Güvenliği” başlıklı üç ayrı atölye çalışması gerçekleştirildi. Sempozyum atölye çalışmalarının sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erdi.

Yaşlılıkta Psikolojik Sorunlar

ATO Aile Hekimliği Komisyonu tarafından Psikiyatrist Prof. Dr. Engin Dudu Turan’ın konuşmacı olduğu, “Yaşlılıkta Ruhsal Sorunlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. 16 Nisan 2019 Salı günü ATO’da düzenlenen sunumda Dr. Engin  Dudu Turan yaşlılıkta sık görülen psikolojik bozuklukları anlattı.

Birinci Basamakta ve İş Yeri Hekimliği Uygulamalarında Akciğer Radyolojisi Değerlendirmesi

ATO’da  Prof. Dr. İbrahim Akkurt tarafından “Birinci Basamakta ve İş Yeri Hekimliği Uygulamalarında Akciğer Radyolojisi Değerlendirmesi” konulu sunum gerçekleştirildi. 26 Mart 2019 Salı günü düzenlenen etkinliğe ATO üyesi hekimler yoğun ilgi ve aktif katılım gösterdi.

 

Sağlıklı Kent

ATO, 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında 11 Mart Pazartesi günü “Sağlıklı Kent” paneli düzenlendi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü yürüten Prof. .Dr. Çağatay Güler’in giriş konuşmasından sonra Prof. Dr. H. Tarık Şengül Ankara’nın 4 katmanlı mimari gelişimini, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şehrin son dönem mimari durumunu, Dr. Cavit Işık Yavuz da Ankara sağlık raporu verilerini paylaştı. Panel, davet edilen belediye başkan adaylarının katkıları ve katılımcıların sorularıyla tamamlandı.

Hekimliğin/Tıbbın İtibarsızlaştırılması

ATO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu tarafından 14 Mart’ın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında “Hekimliğin/Tıbbın İtibarsızlaştırılması” başlıklı panel düzenlendi. Panel, 9 Mart 2019 Cumartesi günü Ankara Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu Üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun yürüttüğü panele konuşmacı olarak Avukat-Doktor İddamin Karahancı, Halk Sağlığı profesörü Dr. Nilay Etiler, Gazeteci-Yazar Doğan Tılıç, farmakoloji profesörü Dr. Ersin Yarış katıldı.

Çalışma Yaşamında Tükenmişlik ve Diğer Psiko-Sosyal Risk Etmenleri

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından 26 Şubat 2019’da düzenlenen sunumda  Dr. İrem Yıldız  çalışma yaşamında tükenmişlik ve diğer psiko-sosyal risk etmenlerini anlattı.

Kadın Hekim Olmak

ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen “Kadın Hekim Olmak” başlıklı forum 5 Şubat 2019 tarihinde tıp öğrencileri, asistan hekimler, birinci basamak hekimleri, uzman ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Forum, Dr. Selma Güngör’ün “Kadın Hekimliğin Tarihçesi” sunumu ile başladı Ardından Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın yaptığı  “Kadın Hekim Olmak” başlıklı sunumdan sonra forum kısmına geçildi. Forumda kadın hekim olmakla ilgili yaşanılan zorluklar ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır

Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında ATO tarafından 26 Ocak Cumartesi günü “Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır” konulu açık oturum düzenlendi. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Atila Ilıman yaparken, konuşmacıları; ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut ve Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Ender Büyükçulha oldu.

Açlık Grevlerinde Hekim Tutumu

ATO İnsan Hakları Komisyonu tarafından 22 Ocak 2019 tarihinde ATO’da moderatörlüğünü ATO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Dr. Korel Yalman’ın yaptığı, Dr. Filiz Ünal’ın “Açlık Grevlerinde Hekim Tutumu” ve Dr. Benan Koyuncu’nun “Açlık Grevlerinde Vaka Yönetimi” sunumlarından oluşan bir panel gerçekleştirildi.

Kadın Dostu Kentler

ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, yerel seçimler öncesinde “Kadın Dostu Kentler” başlıklı bir sunum düzenlendi. Barış Akademisyeni Funda Şenol Cantek tarafından yapılan sunum, 15 Ocak 2018 Salı günü Ankara Tabip Odasında gerçekleştirildi. Hekimlerin yanı sıra farklı örgütlerden katılımcıların da ilgi gösterdiği sunumda Ankara’da yerel yönetimlerin bugüne kadar kadınların erkeklerle birlikte eşit bir şekilde kent hayatına dahil olmalarını sağlamak adına neler yaptıkları irdelendi.

Şehir Hastanelerinin Açılması ile Diğer Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarındaki Kayıplar

ATO’da 25 Aralık Salı günü "Şehir Hastanelerinin Açılması ile Diğer Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarındaki Kayıplar” başlıklı panel düzenlendi. Hastanemi Kapatma Platformu bileşenlerinden ATO ve SES Ankara Şube tarafından gerçekleştirilen panele çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Medyada Eril Dilin İzinde

ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen “Medyada ve Sağlık Haberciliğinde Eril Dilin İzinde” başlıklı atölye çalışması 23 Aralık 2018 Pazar günü ATO’da gerçekleştirildi. Atölye çalışmasının yürütücülüğünü Funda Şenol Cantek yaptı. Haber, haber değeri, basın-yayın organlarının yayın politikası, haberde kaynak kişi başlıklı konularda genel bir çerçeve çizen Cantek, yaptığı sunumda özellikle sağlık okur-yazarlığı ve sağlık iletişimi konularının üzerinde durdu.

Ekonomik Kriz ve Sağlık

ATO Sağlık Politikaları ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonları tarafından Ekonomik Kriz ve Sağlık başlıklı panel 17 Aralık 2018 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Dr. Muharrem Baytemür’ün moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mustafa Durmuş, ekonomik krizin sonuçlarını, yakın geleceğini ve 2019 bütçesi ile ilişkisini anlattı.

İnsan hakları bağlamında ÖTEKİ problemi

12 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut yürütürken, Dr. Can Pençe “İnsan Hakları Bağlamında ‘Öteki’ Problemi” ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ramazan Akçan “İnsan Hakları Bağlamında “Ötekiler”; Hasta Mahpuslar” başlıklı sunum yaptı. Panele, TİHV, İHD Ankara Şubesi ve SES Ankara Şubesi emekçilerinin yanı sıra çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

İbni Sina Emekçileri Çalışma Koşullarını Anlatıyor

ATO Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 24 Ekim 2018 Çarşamba günü "İbni Sina Emekçileri Çalışma Koşullarını Anlatıyor" başlıklı bir sunum düzenlendi. Sunumda katılımcılar çalışma saatleri, kadro farkları, özlük hakları konularında yaşadıkları sorunları anlattılar.

Sağlıkta Emek Sömürüsü/ Şehir Hastaneleri ve Yalın Üretim

ATO Sağlık Politikaları Komisyonu’nun düzenlediği “Sağlıkta Emek Sömürüsü/ Şehir Hastaneleri ve Yalın Üretim” başlıklı panel 13 Ekim 2018 Cumartesi günü TTB toplantı salonunda düzenlendi. Dr. Coşkun Canıvar “Yalın Sağlık ve Sağlık Emek Süreci” sunumunu yaptı.

Türkiye’de Şarbon Salgını- Neden çıktı? Ne boyutta? Ne yapmalı?

Ankara’da görülen şarbon vakaları üzerine ATO Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 12 Eylül 2018 Çarşamba günü “Türkiye’de Şarbon Salgını- Neden çıktı? Ne boyutta? Ne yapmalı?” başlıklı panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Dr. Ebru Basa’nın yürüttüğü panelin konuşmacıları; Dr. Mine Önal, Dr. Necati Dedeoğlu ve Dr. Ufuk Tansel Şireli oldu.

Küresel Isınmanın Jeobiyolojik Etkileri

Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy’un ‘Küresel Isınmanın Jeobiyolojik Etkileri’ sunumu ATO’nun daveti ile Petrol İş Sendikası Konferans Salonu’nda 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirildi.