Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 52 bin 39 Yatak

Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastaneleri arasındaki işbirliği protokolü giderek yaygınlaşıyor. İmzalanan protokoller ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin tek başına elde ettiği yatak sayısı 29 üniversitenin yatak sayısının 3 katına ulaştı.

Hekim Postası

Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastaneleri arasındaki “işbirliği”nin hukuki temeli,  ‘Tam Gün Yasası’ olarak bilinen 5947 sayılı yasa ile atıldı. Yasanın 11. maddesi ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanılabileceği, birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelerin Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği düzenlendi.

Ancak yasada belirtilen yönetmeliğin çıkması beklenmeden Sakarya Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi örneklerinde olduğu gibi işbirliği protokolleri yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in çıkarıldığı 18 Şubat 2011 tarihinden bugüne  “işbirliği” hızla yaygınlaştı.

29 üniversite ile 33 hastane işbirliğine gitti  

15 Ocak 2021’de güncellenen “Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne Bağlı 2. ve 3. Basamak Hastane Listesi”ne göre Türkiye genelinde 29 üniversite ile 33 eğitim ve araştırma hastanesinde birlikte kullanım protokolü yapıldı.  Bu protokollerden 9’u yeni imzalanırken 24’ünün protokolü yenilendi. İmzalanan protokoller ile 26 ilde bulunan 29 üniversiteye bağlı yatak sayısı 18 bin 445 oldu.

Sağlık Bilimleri’nin imza attığı protokol sayısı 62

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ise 19 ilde eğitim ve araştırma hastaneleri ile imzaladığı protokol sayısı 62’ye ulaştı.  Yeni imzalanan protokol sayısı 10.  Sağlık Bilimleri Üniversitesinin en fazla protokol yaptığı il İstanbul. İstanbul’da 27 hastane ile imza atılırken İstanbul’u 11 hastane ile Ankara izledi. Yapılan protokoller sonucunda  Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yatak sayısı tek başına 52 bin 39’a yükseldi. 

İşbirliği protokolü imzalanan kurumlarda  çalışanların Yüksek Öğretim mevzuatına mı, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde uygulanan kurallara mı bağlı olarak çalışacakları, döner sermaye, kadro, görevde yükselme  gibi konularda sorunların hâlâ devam ettiği biliniyor.