Sağlık Politikaları

Ocak ayında 39 hekime hukuki destek sunuldu

ATO hukuk bürosu tarafından 2020 yılının ilk ayında yazılı ya da sözlü başvuruda bulunan 39 hekime çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunuldu.

Okumaya devam et ...

Hukuk bürosu 1245 hekime destek sundu

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu, 2018 Nisan’ından 2020 Temmuz ayına kadar geçen 2 yıllık süreçte 1245 hekime hukuki destek sundu.

Okumaya devam et ...

Ato'nun yaptığı görüşmeler

ATO Yönetimi hekimlerin mesleki alanda yaşadığı sorunlar ve halk sağlığını ilgilendiren konularda ilgili makamlarla görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelerin satır başlıkları şöyle:

Okumaya devam et ...

Sağlık talebini “Kışkırtmaya” devam Hekime başvuru sayısı 3 kat arttı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sağlık İstatistikleri 2018” raporu yayımlandı. Rapora göre 2002 yılında 3,1 olan hekime başvuru sayısı 2018 yılında 3 kat artarak 9,5 oldu.

Okumaya devam et ...

2019 Sağlık Karnesi

Türk Tabipleri Birliği 2020 yılına girerken bir Türkiye’nin sağlık karnesini yayınladı. Sağlık Bakanlığı (SB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yayınlanmış veriler içinden öne çıkan başlıklar şöyle:

Okumaya devam et ...

Sayıştay raporlarında dikkat çekici başlıklar

Sayıştay SGK’nın çok sayıda işleminde usulsüzlük tespit etti. Sayıştay’ın 2018 raporunda yer alan usulsüzlüklerden başlıklar şöyle:

Okumaya devam et ...