Sağlık Politikaları

Güz Okulu’nda “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Etik”

Ankara Tabip Odası Güz Okulu bu yıl “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Etik” başlığı ile gerçekleştirildi.

Okumaya devam et ...

Sağlık Sektöründe Tekelleşme: 2018 Yılında Sermaye Hareketleri

Türkiye’de hakim sermaye birikim rejiminin önemli unsurlarından birisi kamu varlıklarının ve kamusal hizmetlerin tasfiyesi yoluyla bu alanların özel sektöre açılmasıdır. Özel sektör, gerek aşırı birikim krizine çözüm, gerekse pazar payını arttırmak için özelleştirme politikalarını desteklerler.

Okumaya devam et ...

Güvenlik Raporlama Sistemi 2017 Raporu yayınlandı

“Güvenlik Raporlama Sistemi 2017 Yılı İstatistik ve Analiz Raporu” açıklandı. Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemindeki veriler kullanılarak hazırlanan rapor, cerrahi, laboratuvar, hasta güvenliği ve ilaç gibi alanlarda “hata” sayılarını, çalışma saatleri, mekan, unvan gibi başlıklar dahilinde inceledi.

Okumaya devam et ...

Sağlık Torba Yasası için AYM’ye başvuru

Ana muhalefet partisi CHP, 15 Kasım 2018 tarihinde kabul edilen 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Anayasa’ya aykırılık içeren çeşitli maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Okumaya devam et ...

Kriz ve Sağlık

Bulunamayan ilaçlar, yapılmayan ameliyatlar, ödenmeyen maaşlar, kesilen yemekler derken ekonomik krizin en ağır sonuçları sağlık sektöründe yaşanıyor.

Okumaya devam et ...

Fiili hizmet zammının düzeltilmesi için toplanan imzalar Meclis’e sunuldu

Sağlık meslek örgütlerinin, yıllardır mücadelesini yürüttükleri fiili hizmet zammı uygulaması konusunda yapılan yetersiz düzenlemeye karşı topladıkları imzalar Meclis’e ulaştırıldı.

Okumaya devam et ...