Sağlık Politikaları

Sağlık Sektöründe Tekelleşme Eğilimi: 2017 Yılında Satın Almalar

Sağlık sisteminde özel sektörün yoğunlaşmasının önünü açan Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin (SDP) birinci fazında atılan temeller ikinci fazda da meyvelerini veriyor. Özel sektörün sağlık ve sosyal hizmetler alanında payını artırması için 2000’li yıllarda başlayan hukuki ve teknik düzenlemeler satın alma ve birleşmeler olarak somutlaşıyor.

Okumaya devam et ...

Yeni KHK’ler 65 hekimi görevinden aldı

695 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığından 41 üniversitelerden 24 olmak üzere toplam  65 hekim ihraç edildi. OHAL ilanından bugüne ihraç edilen hekim sayısı 3380 oldu.

Okumaya devam et ...

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve Sağlık Sektöründe Teşvikler

Kamusal sağlığın piyasa koşullarına açılmasında bazı aşamalar bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın idari ve teknik düzenlemeleri dışında Ekonomi Bakanlığı’nın özendirici uygulamaları devreye girmektedir.

Okumaya devam et ...

Güvencesiz çalıştırmaya karne kılıfı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelini liyakat esasına değil karne notuna göre değerlendirecek. Karne dönemi, 9 bin 300 sözleşmeli sağlık personeli için iş güvencesinin ortadan kalkması anlamına geliyor.

Okumaya devam et ...

Yeni faza yeni bakan

Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazına geçilirken, Dr. Ahmet Demircan yeni Sağlık Bakanı oldu

Okumaya devam et ...