Salı Aktiviteleri

Paylaş:

Ankara Tabip Odası’nın 2019 yılında “Salı Aktiviteleri” başlığı ile başlattığı etkinlikler dizisi ile her hafta farklı bir komisyon tarafından farklı bir konu ele alındı. Covid 19 pandemisine kadar düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerde hekimlere 13 farklı başlıkta sunum yapıldı.

1 Ekim

Aile Hekimliği Komisyonu tarafından “Birinci Basamak Sağlık Alanında Duygudurum Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi” başlıklı sunum düzenlendi.  Psikiyatr Dr. Serpil Vargel’in yaptığı sunumda depresyon tedavisinin temel ilkeleri ve birinci basamakta tanı, tedavi ve takibe yönelik yaklaşımlar anlatıldı.

8 Ekim

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’nun katkılarıyla CHP Milletvekili Gamze Taşcıer hekimlerle bir araya geldi. Söyleşide toplumsal cinsiyet eşitliğinden, adalet kavramına ve gündelik siyasetten sınır bölgemizdeki savaşa dair Türkiye gündemine dair pek çok başlık tartışıldı.

15 Ekim

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun katkılarıyla Dr. Bülent Aslanhan, “İşyerinde 7 Adımda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Dünya Standardında Sağlık” başlıklı bir sunum yaptı.  Sunumda işyerinde işçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması için izlenecek yol, işyeri hekimlerinin sorumlulukları, ilgili düzenlemeler ve dünya ölçeğinde uygulama örneklerinden bahsedildi.

22 Ekim

Sağlık Politikaları ve Kültür Sanat Komisyonu’nun düzenlediği etkinlikte Bhopal film gösterimi gerçekleştirildi.

5 Kasım

Dr. Levent Ertuğrul İnan tarafından “Ağrıya Güncel Yaklaşım” başlıklı sunum yapıldı. Dr. Levent İnan sunumda ağrı oluşum mekanizmalarını, akut ve kronik ağrı farklarını anlatarak kronik ağrılarda güncel tedavi yöntemi olan bilişsel terapi hakkında bilgi verdi.

12 Kasım

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuket Paksoy Erbaydar ve Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Balseven tarafından “Toplumsal Barış için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı bir sunum yapıldı. Hekimlerin yanı sıra değişik meslek örgütleri ve öğrenci gruplarının da katılımıyla gerçekleştirilen sunumda Dr. Erbaydar ve Dr. Balseven üniversite bünyesinde yürüttükleri toplumsal cinsiyet çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

26 Kasım

Sağlık Politikaları ve Kültür Sanat Komisyonunca “Mitoloji ve Tıp” başlıklı bir sunum düzenlendi. Doç. Dr. Ali İhsan Ökten yaptığı sunumda yazılı tıp terimlerinin mitoloji ve mitolojik figürlerle bağlantılarını örnekler üzerinden aktardı.

3 Aralık

Prof. Dr. İlhan Yetkin’in yaptığı  “Birinci Basamakta Diyabet Hastalığına Yaklaşım” sunumunda diyabetin günümüzdeki önemi, tarihsel süreci, nedenleri, tipleri ve tedavide güncel yaklaşımlar anlatıldı.

17 Aralık

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, “Gıda Güvenliği ve Sağlık” başlıklı sunumunda dünyada ve Türkiye’de halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda güvenliği, gıda egemenliği ve temiz gıdaya ulaşım ile bunların önündeki sosyo-politik sorunları anlattı.

7 Ocak

Birinci Basamakta Kalp ve Damar Hastalıkları başlıklı sunumda Prof. Dr. Bülent Boyacı, Koroner Arter hastalıklarının toplum sağlığı açısından önemi, risk faktörleri, kliniği, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

28 Ocak

ATO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu'nun katkılarıyla Prof. Dr. Mehmet Zencir tarafından “İşçi Sağlığı ve Despotik Denetim" konusu işlendi. Sunumda işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin ülkemizdeki tarihsel değişimi; işçiler, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri açısından irdelendi.

4 Şubat

Prof. Dr. Özlem Kurt Azap tarafından “Koronavirüs: Neler Oluyor?” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Sunumda dünya ve ülke gündeminde yerini alan Koronavirüs’ün (2019-nCoV) ortaya çıkışı, belirtileri, hastalığın seyri ve tedavi süreci hakkında bilgiler aktarıldı.

18 Şubat

Prof. Dr. Ahmet Saltık “Çalışma Ortamı ve Hava Kirliliği Sorunu” başlıklı bir sunum yaptı. Dr. Saltık sunumunda hava kirliliğinin ne demek olduğunu, ne kadar geniş bir alanı etkilediğini, halk sağlığı açısından önemini hem Türkiye hem dünyadan çarpıcı örneklerle anlattı.