Şehir Hastaneleri

ATO,  şehir hastanelerinin yapılacağının konuşulmaya başlandığı ilk günden bu yana ihale şartnamesi, doluluk garantisi, kamu hastanelerinin kapatılması gibi pek çok konuda elde ettiği bilgileri kamuoyu ile paylaştı.  Yaklaşık 8 yılık zaman diliminde verilen bu mücadelede sözleşmelerde kamu zararına yol açacak maddeler gün yüzüne çıktı. Büyük ölçekli hastanelerin sağlık hizmeti sunumunda yaratacağı sorunları tartışmaya açtı.  Kamu hastanelerinin kapatılarak tek bir hastanede toplanması ile hekim ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları, özlük hakları, eğitimleri konularında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı girişimlerde bulundu. İnşaat sürecini işçi sağlığı açısından takip etti.

Bilkent Şehir Hastanesinin açılması ile kapatılması planlanan hastanelerin kapatılmamasını sağlamak amacıyla Ankara’da pek çok örgütün bir araya geldiği Hastanemi Kapatma Platformunun kuruluşuna öncülük yaptı.  Son iki yıldır bu kamu hastanelerinin kapatılmaması için kamuoyu oluşturmaya, yetkilileri bu konuda bir kez daha düşünmeye, şehrin en can alıcı noktalarında bulunan bu hastane arazilerinin kamuda kalmasına çalıştı. Bilkent Şehir Hastanesinin açılması ve kamu hastanelerinin kapatılması üzerine Şehir Hastanesinde yaşanan sorunların takipçisi oldu. Hastanede çalışan hekim ve sağlık emekçileri ile yapılan toplantılarda sorunları tespit ederek ilgili makamlarla irtibata geçti.  .  Pandemi süreciyle  kapatılan kamu hastanelerinin öneminin ortaya çıkması ile birlikte bu hastanelerin yeniden açılması için ATO “Hastanemi Açın” diyerek mücadelesini sürdürüyor.