Şehir Hastanelerinin iki yıllık masrafı 7 milyarı geçti

Paylaş:

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut şehir hastanelerinin bina ve donanım maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek bu hastaneler iki yıl üç aylık toplam kira ve hizmet bedelinin 7 Milyar 598 Milyon 977 Bin 974 TL olduğunu söyledi.

14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında 3 Mart 2020 Salı günü Ankara Tabip Odasında şehir hastanelerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, şehir hastaneleriyle birlikte sağlık alanında yeni bir
özelleştirme yaşandığını söyledi.

Şehir hastanelerinin maliyetinin yüksekliğine dikkati çeken Dr. Bulut hastanelerin kira ve hizmet bedelleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Şehir
hastaneleri için Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar 2017 yılında 3 ayda 124.721.247 TL kira, 185.609.969 TL hizmet bedeli olmak üzere toplam 310.331.216 TL, 2018 yılında 1.152.652.117 TL kira, 1.047.948.486 TL, hizmet bedeli olmak üzere toplam 2.200.600.603 TL, 2019 yılında 2.755.865.554 TL kira, 2.332.180.599 TL hizmet bedeli olmak üzere toplam 5.088.046.153 TL, ödeme
yapılmıştır. İki yıl üç aylık kira ve hizmet bedeli ödemesi toplamı 7 Milyar 598 Milyon 977 Bin 974 TL’dir. 2020 yılının ilk iki ayının mali tablolarıysa henüz açıklanmamıştır”

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan rapordaki bulgulara dikkat çeken Dr. Vedat Bulut Yozgat Şehir Hastanesi ile Sorgun Devlet
Hastanesi’ne aynı hizmeti sunan yüklenici firmanın hizmet bedeli arasındaki farkı eleştirerek “Yozgat Şehir Hastanesi’nin çamaşırhane hizmetlerini yürüten yüklenicisinin, Sorgun Devlet Hastanesi’ne de aynı hizmeti sunduğu; Sorgun Devlet Hastanesi’ne hizmet karşılığı olarak teklif ettiği bedel ile şehir hastanesine sunduğu çamaşır hizmetinin ortalama birim fiyatı arasında 14 kat fiyat farkı olduğu tespit edilmiştir. Şehir hastanelerinde gerek ‘destek hizmetleri’, gerekse de ‘tıbbi destek hizmetleri’ devlet hastanelerine göre taşeron şirketlerden çok daha yüksek bedellerle satın alınmaktadır.” sözlerini kaydetti.

Şehir hastanelerinin hekimler, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları tarafından da eleştirildiğini belirten Dr. Bulut hastanelerde
ulaşımdan, teknik alt yapı yetersizliğine, yönetimdeki sorunlardan hastane binalarının anormal büyüklüğüne kadar pek çok sorun olduğunu vurguladı.

Türk Tabipleri Birliği’nin uğraşları ve verdiği mücadele sonucunda Hükümetin kamu-özel ortaklığı yönteminden vazgeçmiş olmasının yeterli olmadığına değinen Dr. Vedat Bulut şehir hastanelerinin acilen Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi talebini yineledi.