Şiddet

Şiddet

ATO , sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları karşısında düzenlediği basın açıklamaları ve eylemlerde hekimlerin sağlıkta şiddet yasa tasarısının yasalaşması, şiddet uygulayanlara yönelik cezaların artırılması,  sağlık hizmeti sunumunun güvenli çalışma ortamında gerçekleşmesine yönelik taleplerini dile getirdi.

Okumaya devam et ...

“Sağlıkta Şiddet Yasası” Türk Tabipleri Birliği’nin Kazanımıdır!

Sağlıkta şiddeti önleme amacıyla 8.4.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 15 Nisan 2020 tarihinde TBMM’de kabul edildi.

Okumaya devam et ...

Bu şiddet sona Ersin

Sağlıkta şiddet ve Covid-19 salgınında yitirilen sağlık emekçilerini anmak üzere 17 Nisan 2020 Cuma günü tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da saat 12.30'da bütün sağlık kurumlarında bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Hem kaybettikleri meslektaşlarını yad eden hem de Pandemi sürecinde ön safta mücadele edenleri selamlayan sağlık çalışanları "Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!" mesajı verdi.

Okumaya devam et ...

Sağlık emekçilerine polis şiddeti

Sağlıkta şiddet durdurulsun talebi ile basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçileri, polis saldırısına uğradı.

Okumaya devam et ...