Şiddet

ATO , sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları karşısında düzenlediği basın açıklamaları ve eylemlerde hekimlerin sağlıkta şiddet yasa tasarısının yasalaşması, şiddet uygulayanlara yönelik cezaların artırılması,  sağlık hizmeti sunumunun güvenli çalışma ortamında gerçekleşmesine yönelik taleplerini dile getirdi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki destek sundu ve sürecin takipçisi oldu. ATO’nun sağlık alanında yaşanan şiddete yönelik attığı adımlar şöyle:

Milletvekili adaylarına hekimlerin talepleri iletildi

ATO Yönetim Kurulu sağlık çalışanlarının taleplerini içeren bir dosyayı 24 Haziran seçimlerinden önce sağlıkçı milletvekili adaylarına iletti. Milletvekillerine sunulan talepler içinde güvenli ortamda çalışma ve Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısının bir an önce yasalaşması talebi de yer aldı. 

"Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır!"

Sağlıkta şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası 20 Temmuz 2018 günü ortak basın açıklaması  yaptı. Ortak açıklamada  TTB ve ATO sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını ve şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını talep etti.

TTB ve ATO Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetiminden bir heyet Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle, 4 Ekim 2018 Perşembe günü TBMM’de siyasi partilerin Grup Başkanvekilleriyle görüşmelerde bulundu.

2014 yılından bu yana Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasıyla ilgili talebi düzenli olarak TBMM’ye ilettiklerini ancak ne yazık ki bu taleple ilgili somut bir girişim yapılmadığını aktaran TTB Heyeti, yalnızca sağlıkta değil, genel olarak şiddetin önlenmesiyle ilgili temennisi de dile getirdi.

TTB heyeti daha sonra, TBMM Basın Kapısı’nda bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Talebimiz nettir. Kararlıyız. Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasında, bu konuda bir an önce somut adım atılmasında ısrarcıyız. “ denildi.

Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu

Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmesinin ardından sağlıkta şiddetin önlenmesi ve TTB’nin önerisi olan Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talepleriyle başlatılan eylem etkinlik programı kapsamında, tabip odalarının başkanlarının katılımıyla, Ankara’da “Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu” açıklandı.

Ortak deklarasyonda, “Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümü son olmalıdır” denilerek, bugünden itibaren benzer vahim olaylarla karşılaşılması durumunda, hekimlerin sağlıkta şiddete ve bu şiddete seyirci kalanlara karşı iş bırakarak Beyaz Nöbet’e başlayacağı duyuruldu.

Şiddete karşı Beyaz Nöbet

"Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı"nın yasalaşması için Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla 10 Ekim 2018 Perşembe günü Kuğulu Park’ta bir araya gelen hekimler beyaz nöbete başladı. Yedi gün boyunca, sağlıkta şiddete karşı yasa çıkarılmasını dile getiren hekimlerin nöbeti 16 Ekim 2018 Salı günü sona erdi.

10 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçen süreçte nöbetteki hekimlere, milletvekilleri ve çok sayıda demokratik kitle örgütü yöneticileri destek ziyaretinde bulundu.

14 Mart’ın 100, yılında taleplerimizde ısrarcı mücadelede kararlıyız

14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. Yıl dönümünde Ankara Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri ortak bir basın açıklaması düzenlendi.  Basın açıklamasını okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç taleplerini şöyle sıraladı:

-Çalışırken ve emeklilikte insanca bir yaşam için yeterli ve güvenceli ücret,

-Çalışma alanlarının güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun hale getirilmesi,

-Şehir Hastanelerinin çalışanların çalışmasını kolaylaştıracak; şekilde yeniden düzenlenmesi,

- Güvenlik soruşturmaları sonucunda; ataması yapılmayan yüzlerce genç hekimin atamalarının bir an önce yapılması,

-TTB’nin 2014 tarihinde Meclis’e sunduğu sağlıkta şiddet yasa teklifinin yasalaşması.

“Büyük Hekim Yürüyüşü”nde Hekimler Değerleriyle Yürüdü

“1919’dan 2019’a” 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılında Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı ile Türkiye’nin dört bir yanından tabip odaları ve sağlık emek meslek örgütleri katılımıyla “Büyük Hekim Yürüyüşü” düzenlendi. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesinde bir araya gelen binlerce hekim “Ülkemize, Mesleğimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” diyerek Kadıköy İskele Meydanı’na kadar uzun ve coşkulu kortejler oluşturdu.

Büyük Hekim Yürüyüşü”nde “Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık”, “KHK’lar Gidecek, Biz Kalacağız”, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, “Savaşa Değil Sağlığa Bütçe” sloganları atıldı.

Haydarpaşa Numune Bahçesi’nde toplanmaya başlayan Ankara Tabip Odası üyeleri, üzerinde Dr. Nusret Fişek, Dr. Nevzat Eren, Dr. Füsun Sayek, Dr. Ata Soyer’in fotoğraflarının yer aldığı “Değerlerimizle Yürüyoruz” pankartı arkasında bir araya geldi. Kadıköy İskele Meydanı’na sloganlar eşliğinde giren Ankara Tabip Odası’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut “100 yıl önce İngiliz işgalinde kutluyorduk. Bugün yürütmek istemediler ama bu tarihsel özelliğini aktarınca yürüyoruz ve gördüğünüz gibi Tıp Bayramımızı kutluyoruz” dedi.

ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, “Bugün 100 yıl önce İstanbul emperyalist güçler altında işgaldeyken tıbbiyeliler emperyalistlere karşı durmuşlardı. Bugün de bunun 100. yılı ve bizim için önemli bir gün. Biz halkın sağlık hakkına sahip çıkmak istiyoruz, bütün sağlık çalışanlarının haklarına sahip çıkmak istiyoruz. Çalışırken şiddet görmek istemiyoruz. Çalışırken ve emekli olurken insanca bir yaşam için güvenceli ve yeterli bir ücret istiyoruz.” dedi. Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’ndan Dr. Gülgün Kıran “Yürüyüşte çoğunluk kadın hekimlerde ve 'vardık, varız, var olacağız' diyoruz. Sağlık alanında kadın emeğinin görünmeyen gücünü göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

 Sağlıkta şiddet sona ersin talebine polis saldırısı

Sağlıkta şiddet durdurulmalıdır başlıklı basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçileri polis saldırısına uğradı. Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında Tüm Türkiye’de sağlıkta şiddete karşı basın açıklamaları planlandı.

Ankara’da 17 Ocak 2020 Cuma günü Dışkapı Hastanesi Acil servis önünde sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” başlıklı basın açıklaması için Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticileri, üyeleri ve sağlık çalışanları bir araya geldi. Ancak Anayasanın 34. Maddesi ihlal edilerek açıklama yapılması polis tarafından engellendi.

"Sağlıkta şiddet yasasındaki maddelerin hafifletilmesi kabul edilemez"

Ankara sağlık meslek örgütleri  9 Nisan 2020 Perşembe günü hala sonuç alınamayan "Sağlıkta Şiddet Yasası"na ilişkin görüşlerini  kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada “Üzülerek söylemeliyiz ki sağlık çalışanlarına savaşta bile dokunulamazken, pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde ülkemizin kamu kurumlarında, kamu gözetiminde şiddet uygulanmaya devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin uzun yıllardır uyguladığı yanlış sağlık politikaları ve kötü sağlık organizasyonunun yanında ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemleri, medyanın da katkısıyla sağlık hizmet sunucularının karşılaştıkları şiddetin her geçen gün artığına dikkat çekilen açıklamada  sağlıkta şiddete ilişkin gelinen noktada sağlık çalışanlarının artık tahammülü kalmamıştır. Sağlıkta şiddet yasa tasarısının kabul edilmesi için birçok kez girişimde bulunmamıza rağmen hala sonuç alınmış değildir.” denildi.

15 Mart'ta 5 Acil talep için Beyaz Miting

Ankara’daki emek meslek örgütleri sağlıkta şiddete karşı düzenlenecek 15 Mart’taki Beyaz Mitingin çağrısını yaptı.  Basın açıklamasında sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen 5 acil talebi

1) Ttb’nin Hazırladığı Sağlık Emek Ve Meslek Örgütlerinin Desteklediği “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” Meclis Tarafından Hemen Yasalaştırılsın

2) Sağlık Hizmeti Sunarken Yaşanan Şiddet İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Olarak Değerlendirilsin

3) Muayene Randevuları Hastaya Yeterli Süre Ayrılacak Şekilde Düzenlensin

4) Acil Servislerde Sadece Acil Hastalara Hizmet Verilsin

5) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Güçlendirilsin, Sevk Zinciri Uygulamasına Geçilsin

Şeklinde sıralandı. Sağlık alanında yaşanan şiddete dikkat çekmek için 15 Mart’ta düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting ve 17 Nisan G(ö)revi pandemi koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü'nde "Bir Dakikalık Saygı Duruşu"

Sağlıkta şiddet ve Covid-19 salgınında yitirilen sağlık emekçilerini anmak üzere 17 Nisan 2020 Cuma günü tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da saat 12.30'da bütün sağlık kurumlarında bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Hem kaybettikleri meslektaşlarını anan hem de Pandemi sürecinde ön safta mücadele edenleri selamlayan sağlık çalışanları "Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!" mesajı verdi.

“Sağlıkta Şiddet Yasası” Türk Tabipleri Birliği’nin Kazanımıdır!

Sağlıkta şiddeti önleme amacıyla 8.4.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 15.04.2020 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Teklif, siyasi partilerin ortak önergesi ile TBMM genel kurulunda görüşülmekte olan 212 sıra sayılı Kanun teklifine eklenerek kanunlaştırıldı. ATO konu ile ilgili yaptığı açıklamada TTB’nin yıllardır Meclis’e taşıdığı yasa teklifi ile kısmi farklılıklar ve eksiklikler içerse de yasanın sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı cezaları artırıcı ve caydırıcı bir adım olarak gördüğünü duyurdu. ATO,  başta TTB Hukuk Bürosu olmak üzere düzenlemenin yasalaşması için emek harcayanlara teşekkür etti.

"17 Nisan "Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü" olsun!"

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” olarak ilan edilmesini ve TTB’nin Meclise sunduğu şiddeti önleme yasasının çıkarılmasını sağlamak için ülke genelinde eylem yapıldı. Sabah saatlerinde Ankara Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri, ASM ziyaretleri yaparak çalışanlar ve hastalarla birlikte şiddeti kınayarak Dr. Ersin Aslan ve şiddete kurban verilen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular.

Ardından, Sağlık Bakanlığı önünde toplanan Ankara Tabip Odası yöneticileri, üyeleri ve sağlık çalışanları düzenledikleri basın açıklamasıyla sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığını göreve ve TTB ile birlikte mücadeleye davet etti.