Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı İçin 5 Acil Tedbir

1-  TTB’NİN HAZIRLADIĞI SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN DESTEKLEDİĞİ “SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI” MECLİS TARAFINDAN HEMEN YASALAŞTIRILSIN

Şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurların önde gelenlerindendir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Bunun için yeni bir düzenleme yapılmasına acil ihtiyaç vardır. Konuyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hazırladığı, sağlıkta şiddet uygulayan saldırganların cezalarını arttırmayı öngören düzenleme hızla yasalaştırılmalıdır.

2.SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HİZMETİ SUNARKEN YAŞADIKLARI HER TÜRLÜ ŞİDDET, İŞ KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLSİN

TTB’nin girişimleriyle sağlıkta şiddet “İş Kazası” olarak değerlendirilmekte ancak uygulamada bunun gereği yerine getirilmemektedir. Sağlıkta şiddet olaylarında yapılacak çalışmalar sağlık kurumları yöneticilerinin sorumluluğunu da kapsamalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilmiş olan “İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Sözleşmesi” TBMM’de ivedikle onaylanmalıdır.

3.MUAYENE RANDEVULARI HASTAYA YETERLİ SÜRE AYRILACAK ŞEKİLDE DÜZENLENSİN

Sağlıkta şiddete zemin hazırlayan etmenlerin başında gelen nedenlerden biri sağlıkta kışkırtılmış talep sonucu oluşan polikliniklerdeki olağanüstü yığılmalardır. Beş dakikada bir hasta bakmaya zorlanan sağlık çalışanları bu hizmeti vermek için yeterli süre ayıramamakta; bu durum hasta-sağlık çalışanı ilişkisini fevkalade bozmakta, sonuçta da hekime yönelik şiddet olarak geri dönmektedir. Poliklinik muayene randevuları sağlık çalışanlarının hastalarıyla sağlıklı iletişim kurabileceği, yeterince ilgilenebileceği ve nitelikli hizmet verebileceği şekilde düzenlenmelidir.

4.ACİL SERVİSLERDE SADECE ACİL HASTALARA HİZMET VERİLSİN

Türkiye, acil servislere yıllık başvuru sayısının ülke toplam nüfusunun üzerinde olduğu “nadide” bir sağlık sistemine sahiptir. Acil servislere yapılan acil olmayan başvurular hem acil hastaların tedavisini ciddi ölçüde aksatmakta hem de yol açtığı yığılmalar nedeniyle acil servisleri şiddetin sıklıkla yaşandığı ortamlar haline getirmektedir. Acil servisler hızla sadece acil hastalara hizmet verecek şekilde düzenlenmelidir.

5.BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLSİN, SEVK ZİNCİRİ UYGULAMASINA GEÇİLSİN

Dünyada sevk zincirinin uygulandığı, iyi yapılandırılmış sağlık sistemlerinde hastalıkların %90’ı birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi edilebilmektedir. Türkiye’de ise yıllık toplam hasta müracaatlarının %33’ü birinci basamak, %67’si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılmaktadır. Bu durum hastanelerde büyük yığılmalara yol açmakta ve aynı zamanda şiddet için zemin oluşturmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları iyileştirilerek güçlendirilmeli ve ardından sevk zinciri uygulamasına geçilmelidir.