Sonbaharda 152 hekime hukuki destek sunuldu

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu sonbahar aylarında toplam 152 hekime hukuki danışmanlık ve destek sundu.

Hekim Postası

Hekimlerin Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu’na başvurusu sonucunda hukuki danışmanlık ve desteklerin 42’si Eylül ayında 110’u da Ekim ve Kasım  aylarında yapıldı.

Hukuk bürosunun danışmanlık sunduğu konuların başında sağlıkta şiddet geldi. Eylül ayında biri il dışında olmak üzere  2 hekimin hukuki destek talebi karşılandı.  Yine aynı ayda şiddete uğrayan 2 hekimin ceza davalarının takibine yönelik gerekli ön adli işlemler gerçekleştirildi.  ATO’nun şiddete karşı mücadele çalışması kapsamında Ekim ayında  devam eden 3 şiddet davasının duruşmaları takip edildi. Kasım ayında görevi başında şiddete maruz kalan 2 hekime gerekli destek sunuldu.  3 ceza davasının duruşmasına girilerek gerekli beyan ve taleplerde bulunuldu. 

Hukuk bürosuna sonbahar aylarında gelen başvurularda, gündemde olan pandemi süreci kapsamında hekimlerin yaşadığı sorunlar ve hak arayışları öne çıktı. Bu kapsamda özellikle kamuda görev yapan hekimlerin istifa veya emeklilik işlemlerine dair hukuki bilgi ve destek talebi yoğun olarak gündeme geldi. Öte yandan pandemi sürecinde keyfi biçimde nöbet ve fazla çalışma uygulamasına maruz bırakılan, riskli çalışma koşullarına tabi tutuldukları halde mevcut sağlık riskleri dikkate alınmayan, bunun yanında hak ettikleri ek ödemelerini almada sorunlar yaşayan hekimlerin başvuruları da ağırlıklı yer tuttu.  Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek kamuya ataması ve mesleklerini icra etmesi engellenen hekimlere sunulan hukuki destek ve bu kapsamdaki çalışmalar sonbahar aylarında da sürdü.

Hukuk bürosu bu konularda  hekimlerin bireysel hak arayışlarına danışmanlık ve destek sunduğu gibi, ATO da  ilgili kamu idareleri nezdinde girişimlerde bulundu.

Özel sektörde ise işverenler tarafından pandemi süreci bahane edilerek hak ettikleri ücret veya primleri, işten ayrılıştan kaynaklı hak ettikleri tazminatları alamayan, keyfi biçimde ücretsiz izine çıkarılarak mağdur edilen hekimlerin hak arayışları önceki aylarda olduğu gibi yine öne çıkan başlıklardan oldu.

Ayrıca sonbahar aylarında kamu ve özel üniversitelerin tıp fakültelerinde intörn hekimlere yönelik 6 hukuki bilgilendirme toplantısı yapıldı.