Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu 25 Haziran 2021 Cuma günü Alba Otel’de gerçekleştirildi

Dr. Gülgün Kıran, Dr. Gül Bakır, Dr. Hülya Uluğtürken ve Dr. Ayşegül Yay Pençe’nin Divan üyeliğine seçilmesinin ardından ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak konuşmasına başladı. Dr. Karakoç, Türkiye’de sadece sağlık alanıyla sınırlı bir kriz yaşanmadığını, uzun süredir devam eden ekonomik, sosyal, siyasal ve yaşamın her alanını etkileyen çoklu krizler döneminden geçildiğini belirtti. Dr. Karakoç, OHAL ve darbelerle kaybedilen özgürlükleri kazanmak, yaşanan ekonomik, siyasi yozlaşma ve çürümeden kurtulmak için toplumsal ve demokratik muhalefetin tüm güçlerinin birlikte mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Pandemi ötekilerin hastalığına dönüşmüştür”

 Covid-19 salgınına karşı mücadelenin küresel çapta yapılmadığını ve pandeminin, dünyada ve ülkemizde var olan eşitsizlikleri artırıp görünür kıldığını belirten Dr. Karakoç “Salgınla mücadele ülkeler bazında ve bireysel tedbirlere indirgenerek, kamusal anlayıştan uzak ve halkın sağlığı hiçe sayılarak yapılmaktadır. Siyasi iktidarlar ve sermaye sahipleri doğası gereği ekonomiyi insan yaşamına öncelediklerinden dolayı pandemi emekçilerin, yoksulların, göçmenlerin velhasıl ötekilerin hastalığına dönüşmüştür” dedi. Dr. Karakoç sözlerini “Toplumun tüm kesimlerinin siyasal özne ve aktör olmadığı bir ortamda tam iyilik halinin mümkün olmayacağı bilinciyle, ülkemizde yaşayan herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde ve ücretsiz sağlık hizmeti için mücadeleye devam edeceğiz” diye bitirdi.

 “ATO ve TTB bir bütün”

Dr. Karakoç’tan sonra söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ATO ve TTB’nin ortak bir gelenek yürüttüğünü ve bir bütün olduklarını belirtti. ATO’nun Türkiye sağlık politikalarına önemli katkılar yaptığını söyleyen Dr. Fincancı “Pandemi döneminde birlikte çalışma olanağı çok değerli oldu” dedi. Konuşmaların ardından ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür 2020-2021 çalışma raporunu, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülseren Çeliksöz mali raporu, Dr. Zülküf Akelma denetleme raporunu sundu. Gündem dışı söz alan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi Dr. Güleser Karakoç, TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme yönergesi ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülseren Çeliksöz de Ankara Tabip Odası Tıp Fakültesi Öğrenci Bursu yönergesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Ara Genel Kurul ATO üyesi hekimlerin Oda faaliyetleriyle ilgili dilek ve temennilerini paylaşmasıyla son buldu.