ATO'dan Tıp Fakültesi Öğrencilerine Eğitim Bursu

Ankara Tabip Odası, başlattığı öğrenci bursu uygulaması ile tıp öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Eğitim bursu ile ekonomik olarak yardım ve desteğe ihtiyaç duyan Ankara’da tıp fakültesinde okuyan öğrencilere katkı sunmak hedefleniyor. ATO’nun 25 Haziran’da yapılan Ara Genel Kurulunda oylanarak kabul edilen burs yönergesine göre, hekimler tarafından yapılacak bağışlar ile burs fonu oluşturulacak. Burs fonuna başka kişi ve kuruluşların katkıları da kabul edilecek ve ATO’nun bir dönem içinde topladığı üye aidatının Genel Kurul tarafından belirlenecek belli bir oranı da fona aktarılacak. Burs fonunda toplanan kaynak çerçevesinde her yıl eylül ayında burs verilecek öğrenci sayısı ve burs miktarı belirlenecek. ATO’ya yapılacak başvurular sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilere her yıl Ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs verilecek. ATO Destek Bursu, İsim Yaşatma Bursu ve Şartlı Bağış Bursu olmak üzere üç kategoride verilecek burslar için oluşturulacak fona katkı sunmak isteyen hekimler 2021 yılı Eylül ayı sonuna kadar ATO’ya yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Burs vermek isteyen hekimler, ATO’nun internet sitesinde yer alan “Ankara Tabip Odası Tıp Fakültesi Öğrenci Bursu Yönergesi”nde burs başvurusu ve bağış konuları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.