Bilimsel mesleki etkinlikler yıllık izinden düşmeyecek

Hekimlerin bilimsel toplantılara katılım için ihtiyaç duydukları sürelerin yıllık izinlerinden düşülmesi uygulaması, ATO’nun açtığı dava ile iptal edildi.

Ankara’da kamu sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin; kongre, seminer, konferans gibi bilimsel mesleki etkinliklere katılım için ihtiyaç duydukları zaman, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öncelikle yıllık izinlerinden düşülmekte, bu kapsamda hekimlerin hukuki güvenceye sahip izin hakkına keyfi bir müdahalede bulunulmaktaydı.

Hukuka ve hakkaniyete aykırı olan bu uygulamaya karşı ATO, ilgili idareler nezdinde girişimlerde bulunarak, söz konusu bilimsel mesleki etkinliklere katılacak hekimlerin yıllık izinlerine dokunulmamasını, bunun yerine etkinlik süresince idari izinli veya mazeret izinli sayılmalarını talep etti. Bu talebin, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine konu, Hukuk Bürosu tarafından yargıya taşındı; ancak Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde görülen iptal davası, aleyhe davanın reddi kararı ile sonuçlandı. Bu karar üzerine ATO Hukuk Bürosu Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. İstinaf başvurusunu ele alan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, istinaf başvurusunu kabul etti ve Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin davanın reddi kararını kaldırarak, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün davaya konu keyfi uygulamasının iptaline karar verdi. Yargısal süreci hekimlerin lehine sonuçlandıran karara göre “yılda iki defayı geçmemek, hekimlerin görev yaptıkları alanla ilgili olmak ve sağlık hizmetinde aksamaya yol açmamak kaydıyla hekimlerin görevlendirme yapılmak suretiyle kongre, konferans, sempozyum, seminer gibi etkinliklere katılmaları sağlanmış oldu.

Dolandırıcılığı karşı suç duyurusunda bulunuldu

ATO Hukuk Bürosu ayrıca Temmuz ayında adı, unvanı ve diploması, bilgisi ve onayı olmaksızın kimi yurttaşlara yönelik dolandırıcılık ve sahte hekimlik eyleminde kullanılarak mağdur edilen ve ATO’dan hukuki yardım talep eden bir hekim adına; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine fail ya da failler hakkında adli soruşturma başlatıldı.