İl ve İlçe Sağlık Müdürlerine Ziyaret

ATO heyeti Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Zülfikar Akelma ve Sincan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Ünlü’yü ziyaret ederek Ankara’da sağlık hizmeti sunumu ve sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili görüşme yaptı.

Ankara Tabip Odası adına ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür ve ATO Yönetim Kurul üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak’tan oluşan heyet, 29 Temmuz 2021 günü Sincan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Ünlü ile görüştü. Yapılan ziyarette yıkılması planlanan bir aile sağlığı merkezindeki aile hekimleri, sağlık çalışanları ve hizmet alan vatandaşların mağdur olmaması adına aile sağlığı merkezi çalışanlarının görüş ve önerileri Dr. Ünlü’ye iletildi.

Kamusal sağlık hizmeti olan ASM çalışmalarının, bu anlayış doğrultusunda uygun olabilecek bir kamu binasında yerine getirilmesi gerektiği ATO heyeti tarafından dile getirildi. Görüşme sonrasında ATO heyeti, Sincan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Ünlü'nün de benzer görüşü paylaşmasının sorunun çözümü için önemli bir adım olduğunu aktardılar.

Sağlık hizmeti ile ilgili sorunlar konuşuldu

ATO heyeti ikinci ziyaretini geçtiğimiz aylarda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Doç. Dr. Zülfikar Akelma’ya yaptı. Ziyarete Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür katıldı. 2 Ağustos Pazartesi günü yapılan ziyarette ATO heyeti Ankara’daki sağlık hizmeti sunumu ve sağlık çalışanları ile ilgili sorunları aktardı. Pandemi hastaneleri de dahil olmak üzere kimi hastanelerde askeri okul sınavlarına girecek öğrencilere verilen heyet raporlarının, gerek hastane iş yükünü gerekse Covid-19 pandemisinin yayılımını artırma riski taşıdığını aktaran ATO heyeti, bu konuda çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti. ATO heyetinin Dr. Akelma’ya ilettiği bir diğer sorun gözaltı muayenelerinin ağırlıklı olarak yapıldığı Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi koşulları ve İstanbul Protokolü kapsamına uygun olmayan hekim tutumları ile ilgili oldu. ATO’ya yapılan şikayetler ve bizzat gözlemler sonucunda şahit olunan bu duruma karşı Protokol kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması istendi. Ankara’da bazı kamu binalarında hizmet veren bazı aile sağlığı merkezlerinin yıkılmasının gündeme gelmesi ile hekimlere binaları tahliye etmeleri için tebligat yollandığını kaydeden ATO heyeti, çözüme ilişkin yapılması gerekenleri Dr. Akelma ile paylaştı. Yapılan görüşmede ayrıca karşılıklı görüş alışverişinin ve işbirliğinin önemi taraflarca vurgulandı.