Pandemide Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları Anısına Hatıra Ormanı Kuruldu

Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri bir araya gelerek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Sabancı Bulvarı üstünde yer alan Tahar Tepe’de pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı kuruldu. 19 Haziran Cumartesi günü yapılan etkinliğine Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç, Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşe Uğurlu, Dr. Haydar Can Dokuyan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Ankara Dişhekimleri Odası, DİSK Devrimci Sağlık-İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği yöneticileri, üyeleri ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları katıldı.

Ağaç dikiminden önce söz alan Dr. Muharrem Baytemür hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına ağaçlandırma ve saygı ormanı yapıldığını belirtti. Sağlık çalışanlarının birçok eksikliğe rağmen pandemiyle mücadelede yoğun emek harcadığının altını çizen Dr. Baytemür “Umuyorum ki aşılamayla daha fazla canımızı kaybetmeyiz” dedi. Dr. Baytemür, katılımcıları, yitirilen sağlık çalışanları anısına saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından örgüt yöneticileri, üyeleri ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları yitirdikleri canlar anısına fidanları toprakla buluşturdular.