Pandemide, Şehir Hastaneleri ve Kapatılan Hastaneler Raporu

Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi “Pandemide, Şehir Hastaneleri ve Kapatılan Hastaneler Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık ortamının 2016’dan 2021 yılları arasındaki durumunu gösteren rapora göre 5 yıllık süreçte Sağlık Bakanlığına bağlı 52 hastane ve bu hastanelere bağlı 29 semt polikliniği kapatıldı. Yıllık başvuru kapasitesi 40-45 milyon aralığında olan bu 52 hastanenin kapatılması ile 19 bin 494 yatak hizmet dışı bırakıldı. Sağlık Bakanlığına bağlanan askeri hastanelerin durumuna da değinen raporda 2016 sonrası Sağlık Bakanlığına devredilen 33 askeri hastaneden 27’sinin kapatıldığı belirtildi. Rapora göre ilk şehir hastanesinin açıldığı 2017 Ocak ayından itibaren 2021 yılına kadar yapılan 13 şehir hastanesi ile 17 bin 430 yatak kullanıma açıldı. 2016-2021 yılları arasında açılan özel hastane sayısı 51 oldu.

2 bin 554 yatak kullanım dışı kalacak

 Ankara özelinde hastanelerin durumunu da inceleyen rapora göre Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesinin açılması ile 7 kamu hastanesi ve bu hastanelere bağlı 13 semt polikliniği kapatıldı. Şehir hastanesinin Ankara’ya kazandırdığı yatak sayısı 3 bin 711 iken kamu hastanelerinin kapatılması ile 3 bin 91 yatak hizmet dışı kaldı. Raporda pandeminin yarattığı yoğunluğun kapatılan hastanelerin kimi kısımlarının açılarak aşılmaya çalışıldığı hatırlatıldı. Pandemi örneğinin açıkça şehirdeki kamu hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu göstermesine rağmen 2021 yılı içinde açılacak Etlik Şehir Hastanesi ile 6 kamu hastanesi ve bu hastanelere bağlı 17 semt polikliniğinin kapatılması ile 2 bin 554 hastane yatağının kullanım dışı kalacağı duyuruldu. Ankara’da kapatılan kamu hastaneleri ve semt poliklinikleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı hastanelerine pandemi döneminde başvuruların yüzde 41-43 oranında, özel sağlık kurumlarına başvuruların ise yüzde 19-22 oranında azaldığı bilgisi paylaşılarak pandemi döneminde şehir merkezinde yeterli sayıda ulaşılabilir kamu sağlık tesisi bulunmaması nedeniyle halkın sağlık düzeyinin bozulduğu ve halkın cepten harcama yaparak özel sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kaldığı belirtildi. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme dışında kaygılarla atılan her adımın toplum sağlığına pandemiden daha fazla zarar verdiğini belirten sağlık meslek örgütleri Etlik Şehir Hastanesinin açılması ile kapatılması planlanan hastanelerin bakım ve onarımlarının yapılarak hizmet vermesinin toplum sağlığı ve sağlık bütçesine katkı sağlayacağı ileri sürüldü. Raporda şehir hastanelerinin sağlık hakkına erişimi engellediği gibi sağlık emekçilerinin nitelikli sağlık hizmeti vermelerini de engellediği ifade edildi.