Sağlık Politikaları

İl ve İlçe Sağlık Müdürlerine Ziyaret

ATO heyeti Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Zülfikar Akelma ve Sincan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Ünlü’yü ziyaret ederek Ankara’da sağlık hizmeti sunumu ve sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili görüşme yaptı.

Okumaya devam et ...

Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Kapatılamaz

Kamusal karakteriyle öne çıkan Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmak istenmesine karşı Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası ortak basın açıklaması düzenledi.

Okumaya devam et ...

Sağlıkta memnuniyet azaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 Sağlık İstatistikleri Yıllığı, sağlık sisteminden memnuniyetin giderek azaldığını gösterdi.

Okumaya devam et ...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 52 bin 39 Yatak

Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastaneleri arasındaki işbirliği protokolü giderek yaygınlaşıyor. İmzalanan protokoller ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin tek başına elde ettiği yatak sayısı 29 üniversitenin yatak sayısının 3 katına ulaştı.

Okumaya devam et ...

Mecburi hizmete ilişkin sorular ve yanıtlar güncellendi

Hekimlerin mecburi hizmet uygulamasına ilişkin sorularına açıklık kazandırmak amacıyla TTB tarafından hazırlanan “Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar” dokümanı güncellendi.

Okumaya devam et ...

Sonbaharda 152 hekime hukuki destek sunuldu

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu sonbahar aylarında toplam 152 hekime hukuki danışmanlık ve destek sundu.

Okumaya devam et ...